versió per imprimir

La qualitat de la carn porcina pot millorar reduint l'estrès animal

Noticia

<< Tornar   dimecres 19 octubre 2011 Torà    Autor: editor Un estudi elaborat per l'IRTA conclou que la qualitat de la carn és millor amb un dejuni de 24 hores que de 12 hores abans del sacrifici

Cliqueu a les imatges per ampliar-les
Detall d'una granja porcina
Un estudi elaborat per investigadors de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA ), adscrit al Departament d'Agricultura, ha examinat si els factors previs al sacrifici del porc són determinants per disminuir el nivell d'estrès de l'animal i millorar-ne, per tant, la qualitat de la carn.€¨Â Com a primer pas, s'ha analitzat una mostra de 72 animals en condicions d'estrès mí­nim. Aquestes condicions es donen quan aquest animals són transportats en trajectes curs i suaus, i quan viatgen amb animals del mateix corral. En aquest sentit, s'ha estudiat quin efecte ha tingut el dejuni d'aquests porcs per veure com afectava al benestar dels porcs i a la qualitat de la carn.€¨Â €¨

A més de comprovar que el nerviosisme dels animals augmentava durant l'espera abans de ser sacrificats, l'estudi ha demostrat que quan els porcs es tractaven amb el mí­nim estrès possible 'la carn perd força lí­quid si el perí­ode entre el començament del dejuni i el sacrifici de l'animal és de 12 hores.€¨Â €¨En canvi, si el temps transcorregut s'allarga fins a 24 hores s'observa que la carn té millors caracterí­stiques des del punt de vista tecnològic i, per tant, tindrà millor capacitat de retenció d'aigua i serà més adequada per a ser comercialitzada com a carn fresca.€¨Â 

Amb aquest mètode és possible reduir l'exsudació, un dels defectes més importants que determinen la qualitat d'una carn. No obstant això, els animals van ser tractats en condicions de mí­nim estrès i caldria traslladar l'experiment a un tractament més pròxim al comercial per a corroborar aquestes observacions.€¨Â 

€¨Per altra banda, amb l'objectiu de reduir l'estrès dels animals tenint en compte la seva susceptibilitat, també es va analitzar l'efecte del magnesi i del triptòfan (aminoàcid implicat en la regulació de la son i del plaer) com a pal·liatius de l'estrès, en una mostra de 61 i 69 animals, respectivament. En el primer cas, el bestiar va ser sotmès al mí­nim estrès possible, mentre que en el segon les condicions van ser més pròximes a les comercials. Segons els resultats de la investigació, incloent aquestes substàncies en el pinso cinc dies abans del sacrifici, els porcs pateixen menys l'estrès a l'escorxador i, conseqüentment, la qualitat de la seva carn millora. Tanmateix, aquesta investigació bàsica necessita una experimentació en condicions comercials reals i adaptada al creuament genètic utilitzat per a poder traslladar les seves conclusions al mercat.

    Home page | Realització: cdnet