versió per imprimir

El Fòrum l'Espitllera presenta objeccions al dipòsit d'aigua previst pel Segarra-Garrigues a la Curullada

Noticia

<< Tornar   dilluns, 6 de Agost de 2012 La Curullada (Granyanella)    Autor: Fòrum L’Espitllera El dipòsit d’aigua projectat amb capacitat d’uns 15.000 m3 ocuparia una superfície de 3200 m2, amb una alçada de 5 m i una llargària de 40 metres al costat curt i 80 al llarg.

Cliqueu a les imatges per ampliar-les
Simulació de l'emplaçament del dipòsit d'aigua
Autor: Fòrum l'Espitllera

Vista de la Curullada
Autor: Angelina Llop
Aquest dipòsit, ubicat en uns terrenys del poble de la Curullada, municipi de Granyanella, serviria per abastir d'aigua potable poblacions i altres dipòsits de diverses comarques, i tindria una capacitat d’uns 15.000 m3 d’aigua provinent del Canal Segarra-Garrigues.

El projecte ha estat formulat des de la Confederación Hidrográfica del Ebro, organisme depenent del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España i compta amb un pressupost inicial de 25 milions d’euros.

El Fòrum l’Espitllera qüestiona l’emplaçament inicial del dipòsit previst al projecte: la construcció del dipòsit al punt més alt del poble suposaria un gravíssim i irreparable atemptat a la imatge harmoniosa del poble de la Curullada –un conjunt històric i patrimonial de gran interès i talaia privilegiada sobre les valls del riu d’Ondara i els plans del Sió- i, per extensió, de la comarca de la Segarra.

Les peticions de l'associació se centren en tres punts:

Primer. Que s'instal·li a la part de la parcel·la més allunyada del poble, tot considerant que la mínima pèrdua d’alçada no afectarà de forma rellevant el bombatge i, alhora, es reduirien els costos de les preceptives mesures d’integració paisatgística.

Segon. Que es faci públic i es comuniqui, molt especialment als veïns i veïnes del poble de la Curullada, l’estudi d’integració paisatgística, que defineix les mesures correctores a l’impacte que sobre el medi ambient causarà la instal·lació.

Tercer. Que les autoritats locals i nacionals vetllin perquè les necessàries millores en el subministrament d’aigua a la població es facin compatibles amb el necessari respecte i protecció al paisatge, d’acord amb la legislació vigent sobre la matèria i el Conveni europeu del paisatge del Consell d’Europa, tenint en compte el seu article 1.d, quant a la conservació i manteniment dels trets significatius o característics d’un paisatge, justificades pel valor patrimonial que deriva de la configuració natural del lloc i/o de la intervenció humana.
Adjunts:  FE-DIPOSIT-LA-CURULLADA.pdf    Home page | Realització: cdnet