versió per imprimir

L'ajuntament aprova una moció contra la nova llei de partits

Noticia

<< Tornar   dissabte 15 juny 2002 Torà    Autor: CUP
El Ple ordinari de l'Ajuntament de Torà de 31 de maig de 2002 va aprovar la moció, presentada pel grup municipal de la CUP, per majoria absoluta de 8 vots a favor (els tres de la CUP, els quatre de CiU i un del "grup mixt") i una abstenció (la de l'altre regidor del "grup mixt"). Amb aquesta aprovació aquest ajuntament és un dels primers dels Països Catalans a posicionar-se contra la nova retallada de llibertats que propugna el govern del PP.

Texte aprovat
Davant de la reforma de la llei de partits polí­tics anunciada pel govern del Partit Popular, que suposa una retallada del ja deficitari règim de llibertats democràtiques a l'estat espanyol, i partint sempre de la base que els conflictes i les situacions de violència polí­tica s'haurien de resoldre amb la renúncia al recurs de la violència per part de totes les parts en conflicte i amb el reconeixement i el respecte del dret dels pobles a decidir lliurement el seu futur, sense ingerències de poders polí­tics, econòmics i militars externs.

Proposem que aquest Ajuntament acordi:

-Manifestar el rebuig a qualsevol llei que no distingeixi entre l'expressió d'opinions (de qualsevol opinió) i l'exercici de la violència. En un context de respecte a les llibertats fonamentals no es pot obligar ningú a expressar idees que no comparteixi, ni limitar el dret d'expressió de les pròpies idees, ni es pot confondre la proximitat amb els objectius polí­tics d'organitzacions il·legals amb una complicitat amb la violència. En una situació de normalitat democràtica les idees es combaten amb idees.

- Manifestar que és contradictori il·legalitzar formacions polí­tiques amb la finalitat anunciada de fer front a la violència; i més quan aquestes són representatives (tant si agrada com si no) de milers de ciutadans i ciutadanes, que es queden sense ningú que els representi dins del marc polí­tic establert.

- Manifestar el rebuig a la possibilitat d'il·legalitzar qualsevol formació polí­tica catalana, tot destacant que els Països Catalans són una nació on no es dóna cap situació de violència polí­tica comparable a la d'altres nacions sense estat, com la que s'utilitza com a excusa per a tirar endavant aquesta llei.

- Recordar que el partit que governa l'Estat espanyol s'ha negat repetides vegades a condemnar el cop militar del general Franco, que va provocar una guerra anomenada civil (amb centenars de milers de persones mortes, desplaçades i exiliades) i que destacats membres del mateix Partit Popular van ocupar alts càrrecs polí­tics durant la llarga i sagnant dictadura franquista, (sense que mai hagin demanat perdó, ni manifestat de manera pública i explí­cita el seu penediment) i que, per tant, no està legitimat per a donar a ningú lliçons de pau i democràcia.

- Instar als partits polí­tics catalans a que no donin suport a una llei que retalla la democràcia, tant per les seves justificacions teòriques com per la possible i perillosa aplicació que en puguin fer les majories polí­tiques espanyoles, i que no vagin a remolc d'uns partits d'àmbit estatal que prioritzen els seus interessos electorals per damunt de la recerca de la pau.

- Trametre aquest acord de Ple a l'Associació Catalana de Municipis (ACM), a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i a l'Assemblea de Regidors dels Països Catalans.

    Home page | Realització: cdnet