versió per imprimir

Convocatòria Ple: Ordre del dia

Noticia

<< Tornar   divendres 20 setembre 2002 Torà    Autor: Ajuntament
CONVOCATí’RIA DE PLE
DIA. 20 DE SETEMBRE DE 2002
HORA.21 HORES

1.LECTURA ACTA SESSIÓ ANTERIOR
2.ADJUDICACIÓ DEFINITIVA AIGUA MASIES VALLFEROSA,FONTANET,PUIGREDON
3.FORMALITZACIÓ PRí‰STEC AJUT NEVADES
4.ACEPTACIÓ SUBVENCIÓ GUARDERIA
5.PROPOSTA FESTES LOCALS 2003
6.APROVACIÓ CERTIFICACIÓ OBRA CARRER ORIENT
7,APROVACIÓ CERTIFICACIÓ OBRA ILERGETS ,PROLONGACIÓ I CLOT
8.APROVACIÓNOMENCLí€TOR TOPONíMIA MUNICIPI TORÀ
9.MANIFEST PELS ACCIDENTS PRODUITS PER ANIMALS SALVATGES
MOCIÓ FRUITA SECA
MOCIÓ RETORN PAPERS DE SALAMANCA
MOCIÓ SOBRE LA DISCRIMINACIÓ CATALí€ AEROPORTS
10.MOCIÓ CONTRA ACTES FEIXISTES 12 OCTUBRE
11.AL.LEGACIONS RAMON COLELL QUOTES URBANíSTIQUES CARRER ILERGETS
12. DECRETS ALCALDIA
13.DECRETS ALCALDIA DE DESPESES
14.DECRETS ALCALDIA LLICÈNCIES D´OBRA
15.PRECS I PREGUNTES.

    Home page | Realització: cdnet