versió per imprimir

Acords ple novembre

Noticia

<< Tornar   divendres 21 novembre 2003 Torà    Autor: CUP
1- LECTURA I APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S'ESCAU, DEL COMPTE GENERAL EXERCICI 2002.

Aprovat per majoria simple. 4 vots a favor (CiU) i 5 abstencions (CUP i InTo)

3- RATIFICAR L'ACORD, SI S'ESCAU, DE LA CREACIÓ DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MíšSICA.

Aprovat per unanimitat.

4- APROVACIÓ INICIAL, SI S'ESCAU, DEL PROJECTE CONSTRUCTIU TITULAT "RESTABLIMENT DEL FERM I SISTEMES D'EVACUACIÓ DELS CAMINS DE SOLIBERNAT I PALOUET".

Aprovat per unanimitat.

5- APROVACIÓ, SI S' ESCAU, DE LA SEGONA I íšLTIMA CERTIFICACIÓ DE L'OBRA " URBANITZACIÓ DE LA PLAí‡A DE CLARET".

Aprovada per unanimitat. Es dóna l'obra per acabada.

6- APROVACIÓ, SI S' ESCAU, DE LES LLICÈNCIES AMBIENTALS SOL·LICITADES.

7- APROVACIÓ, SI S' ESCAU, DE LES LLICÈNCIES D' OBRES SOL·LICITADES.

8-APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L' ESTAT DE COMPTES DE LA MINI RESIDÈNCIA, CORRESPONENTS ALS MESOS DE SETEMBRE I OCTUBRE.

9- PRECS I PREGUNTES.

    Home page | Realització: cdnet