versió per imprimir

Acords Ple Municipal d'abril

Noticia

<< Tornar   divendres, 2 de Abril de 2004 Torà    Autor: editor
Acords:

1- Acta sessions anteriors.
2-Habilitació temporal del Sr. Jaume Mas, com a secretari. (ES VA LLEGIR L'INFORME D'ADMINISTRACIÓ LOCAL ON ES RESOLIA QUE EN JAUME MAS PODIA SER EL SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE TORÀ" TEMPORALMENT".
3- Renúncia com a Regidor del Sr. Miquel Polo. (FINS QUE ENTRI EL NOU REGIDOR DE INTO, L'AJUNTAMENT ESTí€ FORMAT PER 8 REGIDORS)
4- Projecte de restauració de la Torre de Vallferosa. (APROVAT PER UNANIMITAT)
5-Conveni vigilància incendis forestal amb l' ALDF. (APROVAT PER UNANIMITAT)
6- Padrons fiscals 2004.(APROVAT PER 4 VOTS A FAVOR I 4 ABSTENCIONS DE CIU)
7.Resposta al recurs de reposició interposat pel Sr. Jaume Garrabou. (4 VOTS A FAVOR DE DENEGAR EL RECURS,VIST L'INFORME Tí‰CNIC, I 4 ABSTENCIONS DE CIU." CAL REMARCAR QUE EN UN PLE ANTERIOR CIU VA VOTAR EN CONTRA DE DONAR LA LLICÈNCIA D'OBRA A JAUME GARRABOU IGUAL QUE INTO I CUP".
8- Reconeixement percepció del 100 per cent del sou al personal laboral en cas d'accident laboral.(APROVAT PER UNANIMITAT)
9- Ordenança reguladora taxes piscines i instal·lacions esportives municipals pel 2004.(APROVAT PER 4 VOTS A FAVOR I 4 ABSTENCIONS DE CIU)
10-Precs i Preguntes dels Regidors i del Públic.
Font: CUP

    Home page | Realització: cdnet