versió per imprimir

La CUP fixa 8 condicions a la constitució del Consell Comarcal la Segarra

Noticia

<< Tornar   divendres, 3 de Juliol de 2015    Autor: CUP Torà Suport a canvi de transparència i compromís a no privatitzar la gestió de cap servei que actualment sigui de gestió comarcal

Cliqueu a les imatges per ampliar-les
La CUP fixa 8 condicions a la constitució del Consell Comarcal la Segarra
Autor: CUP Torà
El grup polític que vulgui rebre el suport de la CUP en la sessió constituent del Consell Comarcal de la Segarra haurà de complir les següents condicions:

1. Publicació al web del Consell Comarcal de les actes dels plens del Consell, Juntes de Govern i la resta d’òrgans oficials, en un termini màxim d’una setmana a partir de la seva aprovació. Publicació al web del Consell Comarcal de les ordres del dia dels plens del Consell, Juntes de Govern i la resta d’òrgans oficials el mateix dia de la seva convocatòria oficial.

2. Publicació al web del Consell Comarcal de la relació de retribucions econòmiques que perceben tots els consellers, conselleres i càrrecs de confiança, així com les dels directius i directives de totes les entitats i organismes que compten amb la participació del Consell, ja siguin organismes autònoms, empreses públiques, fundacions o consorcis.

3. Publicació al web del Consell Comarcal d’informes periòdics de les despeses de govern, que incloguin dietes, telèfons mòbils, locomoció i totes les despeses de representació institucional, així com totes les despeses destinades a tots els consellers i grups polítics per la seva tasca de representació. Aquests informes inclouran cada despesa, el seu concepte i l’electe o grup corresponent.

4. Que les retribucions netes dels representants polítics i dels càrrecs de confiança no superin 2,5 vegades el SMI (salari mínim interprofessional) per dedicació completa, o la part proporcional corresponent del temps de dedicació.

5. Limitació de mandats als membres del consell comarcal, que en cap cas no podran ser-ho més de 12 anys. Això comporta la renúncia a prendre possessió per part de les persones que ja portin aquest període de temps al càrrec i el compromís de la resta a dimitir a mesura que el vagin complint.

6. Compromís a no privatitzar la gestió de cap servei que actualment sigui de gestió comarcal.

7. Compromís a recuperar la gestió pública dels serveis privatitzats a mesura que finalitzin les concessions vigents.

8. Anunci públic d’acceptació d’aquestes condicions.

(Nota: els punts 6 i 7 fan referència, principalment, a la gestió de l’aigua i dels residus. Se n’exclou el transport escolar i altres serveis que, pel seu poc volum de feina, es demonstri la inviabilitat econòmica de tenir contractat personal específic de manera permanent des del Consell )


    Home page | Realització: cdnet