versió per imprimir

Les mesures aprovades pel Parlament el 1994, quatre anys després

Noticia

<< Tornar   dilluns, 27 de Juliol de 1998 Torà    Autor: editor
Accés al bosc
El Parlament es comprometé a regular l'accés als boscos i potenciar la creació de zones d'oci dins de les zones forestals.

L'agost de 1995 fou aprovada la llei que limitava els accessos al medi natural.

ADF i voluntaris
Els membres de les Agrupacions de Defensa Forestal i el voluntariat havien de rebre cursos de formació.

Des de 1995 es realitzen aquest cursos, segons la Generalitat.

Les ADF s'han queixat reiteradament de rebre tard unes subvencions escasses.
Espais naturals Els plans de gestió de zones incloses en el pla d'espais d'interès natural (PEIN) tindran en compte la prevenció dels incendis.

No consta cap canvi.

Exèrcit
La resolució del Parlament instava la Generalitat a negociar amb el Ministeri de Defensa la utilització d'helicòpters militars en l'extinció d'incendis.

Aquesta possibilitat, prevista en els actuals plans d'emergència, no s'ha utilitzat aquest any.

Lí­nies elèctriques
Regular el manteniment de les zones per les que passen lí­nies elèctriques.

Des de 1995 les elèctriques estan obligades a presentar un pla trianual de neteja de les zones per on passen les lí­nies.

Protecció Civil
Implantar un pla d'emergència (Infocat)

Des de 1995 aquests plans d'emergència estan en vigor i s'actualitzen cada any.

Tales
Exigir als responsables de les talades d'arbres que no abandonin al bosc les restes no comercialitzables.

No consta cap canvi tot i que aquesta mesura ha rebut el suport dels propietaris forestals.

Urbanitzacions
Insta a revisar la normativa de seguretat de totes les construccions rurals i urbanitzacions per fer front als incendis forestals.

Llei que obliga a les urbanitzacions a crear un pla d'autoprotecció d'Agricultura.

Vigilància
Augmentar la vigilància de les zones forestals en colaboració amb totes les forces de seguretat.

La colaboració entre institucions queda determinada en els plans d'emergència anuals i en la llei de protecció civil aprovada en 1993 i 1995 per l'Estat i per la Generalitat, respectivament.

    Home page | Realització: cdnet