versió per imprimir

Torà: els eixamples

Destacada

<< Tornar   dissabte, 1 de Juliol de 2000 Torà
Cliqueu a les imatges per ampliar-les
Carrer Nou
Autor: Ramon Sunyer

Plaça del Vall
Autor: Ramon Sunyer

plaça del vall
Autor: Ramon Sunyer

plaça del Vall
Autor: Ramon Sunyer

Casa Miramunt

l'hostal vell
Autor: Ramon Sunyer

Plaça del Pati
Autor: Ramon Sunyer

Muralles de la vila

Casa de la Vila

Plaça del Vall amb cal Barberet
Autor: Ramon Sunyer

La plaça de la Creu amb la casa Torelló al fons (1913)
Autor: Fons Salvany
Els ss. XIV i XV s'inicia un creixement vers el sud i l'oest, origen dels carrers del Forn, Nou i Baix, dibuixant una nova muralla amb tres portals: el del Macari, el Nou o del Pati i el vell de l'Ofrera.

Museu del Pa (carrer del Forn). Ubicat en l'antic forn de la vila ( és documentat al 1412), presenta una destacable col·lecció d'utillatge. Ocupa els baixos d'una casa i està compartimentat per tres trams amb volta. Fou restaurat l'any 1983.

Carrer Nou. L'antic call jueu on s'hi establí­ el primer comerç de la vila. Algunes cases encara conserven la tipologia pròpia de les botigues medievals jueves, amb l'accés a l'esquerra i el taulell a la dreta de la façana per servir els clients des de dintre de la botiga. Pareu atenció a les inscripcions que presenten les llindes de les portalades de les seves cases.

Entre els ss. XVI i XVII es desenvolupa una tercera fase, origen de les places del Vall i del Pati. Al igual que en les fases anteriors també s'emmuralla, deixant quatre punts d'accés: el portal de sant Ramon, la Portella, el portal de l'Hostal i el de l'Hospital.

Casa de la Vila. En l'època d'esplendor del segle XVI s'hi erigí­ un Hospital de Pobres i una capella dedicada als Sants Metges, que té en una llinda la data del 1589. Aquesta capella i l'edifici construït al costat amb portal de grans dovelles i finestrals platerescs formen ara la casa de la vila.

Casa Gualdo (o cal Barberet). Avui despareguda. Era l'única casa amb porxada inferior de tota la plaça. Aquest model de plaça porxada, però, no va cuallar.

Hostal Vell. Correspon a l'actual cafè "La Toranesa". Originalment era propietat de l'ajuntament, que l'arrendava. El primitiu hostal es trobava a la part del darrere de l'actual edifici.

Casa Miramunt. (Plaça del Pati, 3). Antiga casa senyorial, construïda el 1770. Costat seu, en l'edifici ocupat per un bloc de vivendes, hi havia la casa Torelló. Era l'edifici més imponent de la població, amb unes galeries de grans dimensions.

Pou del Gel. Situat a cal Soler (plaça de la Creu). Testimoni d'una activitat preindustrial molt arrelada a la zona. í‰s de planta circular, uns 6 m de diàmetre, i té una alçada d'uns 8 m amb les parets verticals fins a l'arrencada de la volta en forma de cúpula.

    Home page | Realització: cdnet