versió per imprimir

Torà: la zona nova

Destacada

<< Tornar   dissabte 1 juliol 2000 Torà
Cliqueu a les imatges per ampliar-les
Vista aèria de Torà
Autor: Jordi barrancos

Cal Trilla
Autor: Ramon Sunyer

plaça de la creu
Autor: Ramon Sunyer

Ctra Solsona
Autor: Jan_Closa
El desenvolupament urbaní­stic dels ss. XIX i primera meitat del XX i es caracteritza per sobrepassar el concepte de recinte clos emmurallat a favor de la idea d'espais oberts i amb una certa planificació urbaní­stica, que permeten crear nous barris i la ubicació de la incipient indústria.

L'exemple paradigmàtic de l'influx modernista és la casa Trilla, de principis del s. XX, barreja d'estils que conjuga l'esperit neomedieval amb la decoració "art noveau" i amb un estil més clàssic. D'època més recent destacar, la casa Santamaria de ressó modernista ( plaça de la Creu) i algunes cases de la carretera de Solsona.

A partir dels anys 70's, s'inicia una fase expansiva molt important amb la creació de nous barris residencials i la delimitació de zones industrials. Tantmateix comença també la fal·lera constructiva de blocs de vivendes, fruit de l'especul·lació del sòl, que suposen un greu trencament de l'estètica general de la població.

    Home page | Realització: cdnet