versió per imprimir

Manifest i recollida de signatures

Destacada

<< Tornar   diumenge, 15 de Maig de 2005 Torà    Autor: Plataforma
Els sotasignants, com a membres i representants de la Plataforma "La Segarra i L'Anoia diuen no a la presó", reunits el dia 11/05/05 al Local social del poble de Sant Ramon, acorden per unanimitat el manifest que a continuació es transcriu:

MANIFEST:

En referència a la proposta de la ubicació d'una presó a la comarca de la Segarra, la Plataforma "La Segarra i L'Anoia diuen no a la presó" manifesta el seu total rebuig a la instal€¢lació d'aquest equipament en qualsevol municipi de la Segarra i l'Anoia.

Aquest manifest recull els motius pels quals la Plataforma "La Segarra i L'Anoia diuen no a la presó" defensa la posició de NO A LA. PRESÓ a la Segarra-Anoia. El nostre desig és que aquesta iniciativa popular, rebi el total suport de tots els representants polí­tics dels municipis de la Segarra, de l'Anoia i dels respectius Consells Comarcals, així­ com de totes les forces socials i de tot tipus d'institucions.

Manifestem la nostra rotunda oposició a la instal€¢lació d'un centre penitenciari a la comarca de la Segarra, i al mateix temps mostrem la nostra decepció perquè a la Segarra i l'Anoia només se'ns tingui present per ser receptors de les problemàtiques urbanes que les grans ciutats generen i després rebutgen.

Per tant, no volem la presó a la Segarra perquè:

Primer.- Es una zona de molt baixa densitat de població, que no pot assumir l'impacte de la problemàtica social que genera.

Segon.- Impedeix el foment d'activitats econòmiques basades en el patrimoni natural, històric i cultural de la regió, com són el turisme rural, l'agricultura i la ramaderia.

Tercer.- No genera cap tipus de riquesa ni aporta nous llocs de treball i la població de la comarca.

Quart.- Augmentarà la inseguretat ciutadana (tràfic de drogues, possibles fugues, permisos, etc.) la qual, des de la Generalitat de Catalunya, està tan poc estudiada com el nombre real de reclusos que hi ha a Catalunya i els que definitivament ha d'acollir la Presó.

Cinquè.- Perquè deteriora la qualitat de vida dels ciutadans.

Sisè.- Cap presó encaixa en el món rural de la Segarra i l'Anoia.

Manifestem que no volem que la Generalitat de Catalunya actuï d'amagat i d'esquena als Ajuntaments i els ciutadans.

Signen, com a representants de la Plataforma "La Segarra i l'Anoia diuen no a la presó"
Adjunts:  noalapreso.pdf    Home page | Realització: cdnet