versió per imprimir

L’Empresa XAVIKER S.L. sol·licita a l'ajuntament d'Estaràs començar l'aprofitament de pedra a Malacara

Noticia

<< Tornar   dimarts 28 novembre 2017 Estaràs    Autor: David Miquel - AACSMA - DPAS Presenta una sol·licitud d’aprofitament de pedra de 26,44 ha més de les autoritzades, els veïns i les entitats rebutgen frontalment la pedrera i presentaran al·legacions

Cliqueu a les imatges per ampliar-les
L’Empresa XAVIKER S.L. sol·licita a l'ajuntament d'Estaràs començar l'aprofitament de pedra a Malacara en una superfície major a l'autoritzada
Autor: David Miquel - AACSMA - DPAS

El Butlletí Oficial de la Província de Lleida ha publicat l'edicte
Autor: David Miquel - AACSMA - DPAS

Relació de finques implicades
Autor: David Miquel - AACSMA - DPAS

Els veïns i les entitats rebutgen la pedrera i presentaran al·legacions
Autor: David Miquel - AACSMA - DPAS
Avui s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Lleida l’edicte de l’Ajuntament d’Estaràs on es fa públic que l’Empresa XAVIKER S.L. ha presentat una sol·licitud d’aprofitament de pedra a la zona anomenada “Malacara”.

Cal destacar que la sol·licitud d’aprofitament de pedra, en sòl no urbanitzable l’empresa Xaviker SL la vol realitzar en les parcel·les cadastrals número: ( ho citarem amb el mateix ordre desordenat que ho especifica l’edicte) 226, 227, 248, 344, 228, 229, 249, 224, 218, 219, 220, 221, 187, 216, 231, 189, 190 del polígon 5 d’Estaràs.

La picaresca i prepotència en què es mou aquesta empresa extractora és delictiva, al veure com l’autorització ambiental que l’empresa té per l’activitat extractiva de “MALACARA” al terme municipal d’Estaràs, a data 22 de gener de 2016, per la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya és únicament a les parcel·les 227, 229, 230, 248, 249, 250 i 344 i d’una extensió de 25.81 ha; mentre que l’empresa demana autorització per les parcel·les no autoritzades números: 226, 228, 224, 218, 219, 220, 221, 187, 216, 231, 189 i 190; i per tant per un total de 52,18 Ha. És a dir, presenta una sol·licitud d’aprofitament de pedra de 26,44 ha de més.

Els veïns, la plataforma Defensem el Paisatge d’Alta-riba i la Segarra (DPAS), i altres entitats s’oposen frontalment a l’activitat extractiva atès que es troba a tan sols 10 metres del pou d’aigua del municipi d’Alta-riba, representa una amenaça pel paisatge del municipi, i afectaria greument a la flora, fauna, les comunicacions, el turisme i el desenvolupament de la zona, i les parcel·les no corresponen a l’activitat autoritzada per la Generalitat.

És una incoherència veure com per una banda se li ha caducat a l’empresa Xaviker SL l’autorització de l’explotació en la zona d’extracció anomenada Malacara, i per això ha fet un recurs contenciós administratiu contra la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial i en canvi sol·licita a l’Ajuntament d’Estaràs començar l’aprofitament d’extracció de la pedra en la mateixa zona.

Degut aquesta caducitat de l’autorització de l’explotació, l’Associació d’Amics del Castell Sant Miquel d’Alta-riba - AACSMA, en la condició de part interessada, s’ha presentat en el recurs contenciós administratiu que ha realitzat l’empresa XAVIKER SL contra la resolució de la declaració de caducitat de l’autorització de l’explotació de la pedrera MALACARA i la denegació de la pròrroga de tres anys que ha demanant l’empresa per tal que sigui ferma de forma definitiva i l’empresa no pugui realitzar les extraccions de pedra mai més.

Quantes mes al·legacions individuals i d’entitats es presentin a l’Ajuntament, més fàcil serà aturar aquesta agressió al territori.
Adjunts:  Comunicat-de-premsa-28-11-2017.pdf


Font: PLATAFORMA DEFENSEM EL PAISATGE D'ALTA-RIBA I LA SEGARRA - ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL CASTELL SANT MIQUEL D'ALTA-RIBA   + info (enllaç extern)


Compartit per somsegarra.cat

    Home page | Realització: cdnet