versió per imprimir

Edicte de nou carrer 1 d’Octubre

Noticia

<< Tornar   dimarts 9 octubre 2018 Torà    Autor: AjTora En homenatge a la jornada de l'1 d'octubre de 2017

Cliqueu a les imatges per ampliar-les
Edicte de nou carrer 1 d’Octubre
Autor: AjTora

El nou carrer '1 d’Octubre', durant la jornada del referèndum
Autor: Ramon Sunyer
Pel present es fa saber que el Ple de l’Ajuntament de Torà, en sessió extraordinària de data 28 de setembre de 2018, va adoptar el següents acords:

“Primer. Aprovar el canvi de nom del tram final del carrer de les Eres, que va des de la cruïlla amb el carrer del Doctor Maluquer fins a la cruïlla amb el carrer de l’Hospital i la Carretera de Calaf (C-1412A), per “carrer 1 d’Octubre”.

Segon. Facultar a l’alcalde per tal de disposar la retolació del carrer esmentat.

Tercer. Comunicar aquest acord a l’Institut Nacional d’Estadística, l’Institut d’Estadística de Catalunya, Correus, Cadastre, Registre de la Propietat i altres empreses i organismes que puguin resultar afectats, publicar-ho al BOP, al web de l’Ajuntament i al tauler d’anuncis i notificar-ho a tots els veïns i veïnes que hi tenen domicili.”

El que es publica als efectes de general coneixement.
Torà, 1 d’octubre de 2018
L’alcalde, Magí Coscollola i Andreu


Compartit per tora.cat

    Home page | Realització: cdnet