versió per imprimir

Convocatòria Ple ordinari

Acte

<< Tornar   divendres, 8 de Febrer de 2019 Torà    Autor: AjTora
Cliqueu a les imatges per ampliar-les
Convocatòria Ple ordinari
Autor: AjTora
El divendres 8 de febrer de 2019, a les 20:30h, a la sala d'actes de l'Ajuntament amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 11 de gener de 2019).

I. PART RESOLUTIVA
2.- Aprovació, si escau, de la memòria valorada de les obres de consolidació urgent i restauració del tram de muralla del carrer Llanera i ordenació de l’entorn.

II. PART DE CONTROL
3.- Donar compte de la relació de decrets.

4.- Donar compte de les rendicions fetes al ministeri d’economia i hisenda: informes trimestrals de lluita contra la morositat i període mig de pagament a proveïdors 4rt trimestre 2018 i informe de morositat.

5.- Donar compte de l’informe d’intervenció sobre el seguiment del pla d’ajust 2012-2022.
6.- Informes d’alcaldia .

7.- Precs i preguntes

    Home page | Realització: cdnet