versió per imprimir

L'Ajuntament de Valls contra la Tortura

Noticia

<< Tornar   dilluns, 28 de Novembre de 2005 Torà    Autor: CUP Tor�
L'Ajuntament de Valls ha aprovat una moció similar a la aprovada a Calonge de Segarra però actualitzada: no es demana reobrir la querella per tortures perquè ja s'ha reobert però es s'ha aprovat "Manifestar que el fet de no investigar quins són els responsables concrets dels fets denunciats no beneficia en absolut la imatge de la Policia Autonòmica, atès que pot donar a entendre de que aquest no es tracta d'un fet aïllat sinó d'una pràctica permesa per part de responsables policials i/o polí­tics d'aquest cos" i "Trametre aquest Acord de Ple a la Conselleria d'Interior sol·licitant una investigació interna dins del Cos dels Mossos d'Esquadra, amb la corresponent assumpció de responsabilitats".

El plenari de l'Ajuntament de Valls va aprovar dilluns dia 28 aquesta
moció, tots els grups (CiU, ERC, PSC i CUP) van votar a favor menys el PP que es va abstenir, amb la trista excusa que si el tema no es estrictament municipal s'absté.

Suposem que des de l'Ajuntament ja ho comunicaran a qui ho han de comunicar i a l'Ajuntament de Torà.

Moció en favor de l'aclariment de les tortures al jove de Torà Jordi Vilaseca

Exposició de motius:

L'1 d'abril del 2003, en Jordi Vilaseca i Cantacorps, un jove de Torà va ser detingut sota la Llei Antiterrorista quan tornava de treballar. Després d'estar 3 dies incomunicat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, el dia 4 d'abril va ser ingressat a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova i posteriorment a la Unitat de Cures Intensives de l'Hospital de Santa Maria, ambdós de la ciutat de Lleida. L'ingrés va ser motivat per una pèrdua del coneixement i un quadre d'ansietat a conseqüència del tracte rebut per Jordi Vilaseca durant el perí­ode d'incomunicació.

La principal prova d'aquests maltractaments és una analí­tica duta a terme pel mateix Hospital realitzades el 5 d'abril va donar un resultat positiu d'amfetamines a l'orina (cal recordar que en Jordi estava des del dia 1 d'abril sota la Llei Antiterrorista, i que segons informes mèdics els indicis d'amfetamines a l'orina causats per la presa d'aquest tipus de drogues duren entre 24 i 48 hores) i en canvi el 6 d'abril el resultat era negatiu. Cal destacar que aquesta analí­tica no va ser feta per cap servei mèdic escollit per la famí­lia del jove sinó pel mateix hospital on va ser portat mentre estava detingut.

Cal remarcar que durant aquest perí­ode d'incomunicació Jordi Vilaseca va signar una declaració autoinculpatòria, presumptament obtinguda sota tortura, que va servir per a encausar altres dos joves de Torà (Jordi T. i Antoni C.), detinguts el 4 d'abril de 2003. Aquesta declaració obtinguda en les circumstàncies descrites és la principal prova per a mantenir l'acusació contra els tres joves detinguts.

Arrel d'aquest fet, els familiars de Jordi Vilaseca van presentar una querella per tortures al Jutjat de Lleida. Davant les innombrables irregularitats que van dominar l'operació policial i les proves que ho corroboraven, al juliol del 2004 el jutge va prendre declaració com a imputats per tortures a diversos agents dels Mossos d'Esquadra partí­cips de les detencions. No obstant, el setembre del mateix any la instrucció del cas passa a mans d'una nova jutgessa, que el 26 de maig de 2005 (coincidint amb el fet que Amnistia Internacional va fer públic el seu informe anual sobre tortures, on feia referència com a ví­ctima al jove de Torà) comunicava l'arxivament de la querella. Ràpidament es va presentar un recurs on s'exigia a la magistrada que expliqués els motius pels quals s'arxivava la querella. Aquest recurs va ser desestimat. A continuació es va presentar un recurs davant l'Audiència Provincial de Lleida.

Durant els mesos d'octubre i novembre diversos ajuntaments han aprovat mocions manifestant el seu suport als tres joves de Torà i sol·licitant a l'Audiència Provincial de Lleida sol·licitant la reobertura del cas de la querella per tortures a Jordi Vilaseca i Cantacorps. Finalment el 18 de novembre l'Audiència Provincial de Lleida ha acceptat el recurs i ha instat al Jutjat número 2 d'aquesta ciutat a reobrir el cas. Actualment el cas es troba en fase d'instrucció.

Per tot l'exposat, l'Ajuntament de VALLS pren els següents acords:

Manifestar el seu suport als tres joves de Torà detinguts l'abril de 2003 i el seu rebuig a la tortura i a qualsevol acció que atempti contra els Drets Humans.
Manifestar que el fet de no investigar quins són els responsables concrets dels fets denunciats no beneficia en absolut la imatge de la Policia Autonòmica, atès que pot donar a entendre de que aquest no es tracta d'un fet aïllat sinó d'una pràctica permesa per part de responsables policials i/o polí­tics d'aquest cos.
Trametre aquest Acord de Ple a l'Audiència Provincial de Lleida i al Jutjat d'instrucció número 2 de Lleida (ambdós amb adreça al Carrer Canyeret, s/núm., 25007-Lleida) sol·licitant la investigació fins a les últimes conseqüències del cas de les tortures presumptament patides per en Jordi Vilaseca i Cantacorps.
Trametre aquest Acord de Ple a la Conselleria d'Interior sol·licitant una investigació interna dins del Cos dels Mossos d'Esquadra, amb la corresponent assumpció de responsabilitats.
Trametre aquest Acord de Ple a la totalitat dels Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya.
Comunicar aquest Acord de Ple a l'Ajuntament de Torà (Plaça del Vall, 1. 25750-Torà).

    Home page | Realització: cdnet