versió per imprimir

Moció de l'Ajuntament de Torà sobre l'abocador de Pinós

Noticia

<< Tornar   dimarts, 24 de Febrer de 2009 Torà Moció conjunta dels grups municipals de Convergència i Unió (CiU), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Candidatura d'Unitat Popular (CUP) a l'Ajuntament de Torà .

Davant la possible instal€”lació d'un abocador de residus urbans i industrials a l'extrem sud del municipi de Pinós,

Atès que la ubicació proposada per a l'esmentat abocador és a tocar del municipi de Torà, per la part de la vall de Cellers.

Atès que aquesta instal·lació també estaria situada dins la conca hidrogràfica del Llobregós, aigües amunt del nostre municipi.

Atesa la possible afectació de les aigües subterrànies del nostre municipi com a conseqüència de la situació geogràfica esmentada.

Atès que Pinós, el municipi receptor del projecte, és un municipi rural, amb una economia basada en l'agricultura i la ramaderia i, més recentment, en el turisme rural.

Atès l'impacte negatiu sobre el turisme al conjunt de municipis de la Vall del Llobregós.

Atès que no considerem just que un municipi rural i no industrialitzat hagi de rebre els residus provocats en les grans concentracions urbanes i industrials.

Atès que les comarques agrí­coles i ramaderes gestionen en origen els residus que provoquen les activitats econòmiques majoritàries a la zona.

Atès que Pinós està situat en un extrem de l'àrea a la que hauria de donar servei aquest abocador, que comprèn tota la Regió metropolitana de Barcelona i tota la Regió Centre.

Atès que el transport innecessari de grans quantitats de residus suposa un major consum energètic i per tant unes majors emissions de CO2 que si aquests residus es tractessin en les zones on es produeixen.

Atès que les veïnes i els veïns de Pinós tenen tot el dret a disposar d'uns serveis públics dignes i d'un finançament municipal just, sense haver d'acceptar com a contrapartida una instal·lació fruit d'un model de desenvolupament totalment aliè al propi territori.

Atès que considerem injustificable que les instal·lacions que la població percep com a molestes o perilloses es vulguin repartir €œequitativament€ arreu del territori mentre que les que són percebudes com a positives es reparteixen en funció de criteris demogràfics.

Atès que considerem que el fet d'adquirir una finca de 180ha per a instal·lar un abocador que en teoria només ha d'ocupar-ne 10 possibilita successives ampliacions.

Atès que l'acceptació unilateral d'aquesta instal·lació per part del'Ajuntament de Pinós afectaria les relacions de bon veïnatge entre aquest municipi i la resta de poblacions afectades, posant en perill la relació que històricament hi ha hagut en tots els àmbits (econòmic, social, cultural, de col·laboració en casos d'emergències...)

Per tot l'exposat, l'Ajuntament de Torà acorda:

Manifestar la total oposició a la ubicació al municipi de Pinós d'un abocador de residus urbans i industrials.

Dur a terme les accions que estiguin a l'abast d'aquest Ajuntament per a impedir l'esmentada instal·lació.

No entrar en cap tipus de negociació al respecte amb l'Ajuntament de
Pinós, ni amb l'administració competent en matèria de residus, ni amb l'empresa promotora.

Donar suport a les campanyes i mobilitzacions que es duguin a terme en contra de l'esmentat projecte.

Manifestar la voluntat de coordinar esforços amb la resta d'institucions de les poblacions afectades amb la mateixa finalitat.

Comunicar aquest acord als Ajuntaments de Pinós, la Molsosa, Castellfollit de Riubregós, Calonge de Segarra, Calaf, Biosca, Sanaüja, Ivorra, Llobera, Riner, Cardona i Sant Mateu de Bages.

Comunicar aquest acord als Consells Comarcals de la Segarra, el Solsonès, l'Anoia i el Bages.
Font: Ajuntament Torà

    Home page | Realització: cdnet