versió per imprimir

Convocatòria Ple ordinari

Noticia

<< Tornar   divendres, 2 de Juliol de 2021 Torà    Autor: AjTora
Cliqueu a les imatges per ampliar-les
Convocatòria Ple ordinari
Autor: AjTora
El divendres 2 de juliol de 2021, a les 21h, a la sala d'actes de l'Ajuntament amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de les actes anteriors ( 7 de maig i 18 de juny de 2021 )

I. PART RESOLUTIVA
2.- Aprovació, si escau, de l'increment de les retribucions del personal de l'Ajuntament de Torà per a l'any 2021.
3.- Aprovació, si escau, del conveni d'encàrrec de gestió de diferents serveis d'assistència tècnica informàtica entre l'ens local 'Ajuntament de Torà' i la Diputació de Lleida.
4.- Aprovació, si escau, del contracte d'encarregat de tractament vinculat al conveni d'encàrrec de gestió de diferents serveis d'assistència tècnica informàtica.
5.- Aprovació de les festes locals de Torà i dels pobles del municipi per l'any 2022.

II. PART DE CONTROL l FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
6.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d'alcaldia.
7.- Donar compte de les següents actes de la Junta de Govern Local: 28/04/2021,· 11/05/2021.
8.- Informes d'alcaldia
9.- Precs i preguntes

L’Alcalde,
Magí Coscollola i Andreu
Torà, 29 de juny de 2021

    Home page | Realització: cdnet