Societat dilluns, 24 de Gener de 2011 Autor: Fòrum l€™Espitllera

La voluntat de participació del territori centra el debat sobre l'extensió de les centrals eòliques a la Segarra


<< Tornar     

El debat va comptar amb la participació d'experts en els aspectes jurí­dics, mediambientals i tècnics relatius a les centrals eòliques

debat sobre l€™extensió de les centrals eòliques a la Segarra
debat sobre l€™extensió de les centrals eòliques a la Segarra Foto: Núria Magrans

El Fòrum l'Espitllera, en col·laboració amb el Grup per a la Defensa del Medi Natural de la Segarra i l'associació de preservació del paisatge el Saüquer, va organitzar el divendres 21 un debat amb la participació d'experts en els aspectes jurí­dics, mediambientals i tècnics relatius a les centrals eòliques. L'acte ha tingut lloc a la sala Xavier Mercadé de Guissona i ha congregat una seixantena d'assistents, vinguts d'arreu de la Segarra i poblacions limí­trofs.

Dins el bloc jurí­dic, Jaume Moya, expert en gestió immobiliària, ha analitzat l'afectació que sobre els drets dels propietaris té la cessió dels drets d'ús de les finques a les empreses promotores d'energia eòlica, incidint en la importància de llegir, comprendre i, si s'escau, negociar fil per randa el clausulat contractual. Al seu torn, l'advocada Judit Ester ha exposat el procés de fixació de les ZDP (zones de desenvolupament prioritari) i l'escassa participació que ha tingut el territori en la presa de decisions. Ha relacionat els efectes perjudicials que per a la població i el paisatge suposa la implantació desordenada i poc respectuosa dels aerogeneradors i la derivada urbaní­stica que ha condicionat el desenvolupament de les centrals.

Per part del GDMNS, el metge Joan Miquel Camacho ha rebutjat la denominació €œparc eòlic€ a allò que realment és una activitat industrial de generació energètica, de profunda agressió al medi natural. En nom de l'entitat, ha estès la mà als responsables polí­tics per a treballar plegats per una implantació acurada, sostenible i compatible amb la qualitat de vida de la població afectada, la preservació del medi natural, el respecte amb el patrimoni històric i paisatgí­stic i el desenvolupament turí­stic.

Finalment, Joan Roca, doctor en enginyeria, ha defensat l'energia eòlica com a millor alternativa neta i rendible als models tradicionals de generació energètica, i ha exigit que els projectes es guiïn per criteris d'eficiència energètica, respecte mediambiental, preservació del paisatge i implicació del territori. La seva intervenció ha defensat un model energètic que reverteixi localment, de baixa afectació i generadora de beneficis en l'entorn proper, assenyalant la conveniència que la població s'hi impliqui i ho promogui decididament.
Posteriorment, els assistents han pogut participar en un col·loqui on s'han tractat les derivades polí­tiques de la presa de decisions en la fixació de les ZDP i en els concursos de selecció de les empreses promotores, en la visió dels ingressos com a quelcom convenient per als propietaris dels terrenys i els ajuntaments implicats, en la possible derivada de conflicte per la discriminació d'uns propietaris respecte d'altres i en la necessària implicació de la població afectada en el desenvolupament de les centrals eòliques, exigint veu i vot a partir d'un treball previ d'informació ampli, transparent i independent.

L'acte s'ha conclòs amb la lectura d'un manifest elaborat pel Fòrum l'Espitllera on es relacionen els deu punts que l'associació considera que cal respectar perquè sigui admissible l'extensió de les centrals eòliques a la Segarra.

debat sobre l€™extensió de les centrals eòliques a la Segarra - Guissona
debat sobre l€™extensió de les centrals eòliques a la Segarra
Foto: Núria Magrans

Adjunts:   eolica_manifest.pdfEtiquetes: desenvolupament paisatge centrals eòliques

Ho vols compartir?