Societat dimarts, 19 de Juny de 2012 Autor: editor

El Jutge de Solsona arxiva la causa per la mort del gos de Torà


<< Tornar     

Els motius són que considera que el maltracte no és injustificat ni cruel. I també que no està provat que fos rematat a cops de bastó

Pancarta denunciant els fets
Pancarta denunciant els fets

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Solsona ha disposat el sobreseïment provisional de les diligències obertes contra el regidor de l'Ajuntament de Torà (Segarra), Josep Maria Alsina, per la mort d'un gos a la localitat, en considerar que no queda suficientment justificada la perpetració d'un delicte

Joan L. Cardona lbáñez, el magistrat encarregat del cas, estima en els raonaments que ' Els fets denunciats no presenten indicis de ser constitutius del delicte indicat, que castiga qui per qualsevol mitja o procediment maltracti injustificadament a un animal domestic o amansat, causant-li la morl o lesions que provoquin un menyscapte greu a la seva salut. Així, per la comissió del delicte no és suficient causar la mort de !'animal, sinó que s'ha de fer maltractant-lo injustificadament.

Es basa únicament en les declaracions del tinent d’alcade a MME i en el comunicat de l’Ajuntament que diu que el gos havia molestat diversos veïns 'En el cas d'aquestes actuacions tant el denunciat Sr. Alsina com la testimoni Sr. Valls van declarar que l'animal havia mort a trets d'escopeta, concretament tres, i en cap moment no van manifestar que fos remata! a cops de bastó. Així, si bé disparar tres trets a un animal podría considerar-se un maltractament quan es pretén deliberadament causar-li patiments disparant-li en llocs no vitals per tal d'allargar la seva mort i els seus dolors, no ho és quan el que es pretén es acabar amb la seva vida rapidament i sense causar-li aquells patiments. De les actuacions se'n deriva que la intenció del Sr. Alsina era, efectivament, matar aquell animal, pero no consta cap indici que permeti afirmar que pretenia maltractar-Jo ni causar-li danys afegits i de manera voluntaria, sinó que la intenció era acabar amb el problema que segons la seva propia declaració suposava el gos.

De les declaracions que s'han prestat resulta que l'acció va ser molt ràpida, que es va emprar un mitja idoni per acabar amb la vida de !'animal de manera igualment ràpida i no hi consta cap indici que es causés un maltractament afegit i injustificat ni que aquesta fos la intenció del Sr. Alsina. Tampoc no s'ha identificat cap més testimoni presencial dels fets que pugui aportar una versió distinta.
El jutge estima que tot i que 'la conducta del denunciat pot resultar reprotxable des del punt de vista moral i social, i segurament sancionable en via administrativa, peró no compleix els requisits per ser castigada ni per la via del delicte de l'art. 337 ni perla falta de l'art. 632.2, que també exigeix que es tracti d'un "maltractament cruel'.

La interlocutòria del jutge ha desestimat les denúncies presentades per les agrupacions Futur Animal,Ipcena, Libera i ADA. Algunes d'elles ja han manifestat la intenció de presentar recurs.

Pilar Rahola es preguntava ahir al programa 8 aldia, 'com és possible que matar a trets un animal no sigui considerat maltractament? veure vídeo


Adjunts:   Interlocutoria-jutjat-solsona-gos-tora.pdfEtiquetes: maltractament animal denúncies jutjat

Ho vols compartir?