Societat dimarts, 17 de Març de 2020 Autor: Protecció civil

Protecció civil: preguntes sobre les restriccions d'activitats pel COVID-19


<< Tornar     

Què puc fer i que no?
versió 17/03/2020 20:00h

Protecció civil: preguntes sobre les restriccions d'activitats pel COVID-19
Protecció civil: preguntes sobre les restriccions d'activitats pel COVID-19 Foto: Protecció civil

NOVES PREGUNTES
1. Puc entrar o sortir d’Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui o Vilanova del Camí?
No, perquè es manté el confinament en aquests municipis. Sí que poden entrar-hi i sortir-ne les
mercaderies.

2. Puc entrar i sortir a la resta de municipis?
Sí, per a les activitats previstes (compra d’aliments o de productes farmacèutics de primera necessitat, desplaçament al centre de treball, retorn a domicili, assistència sanitària o cura de persones amb necessitats). La Generalitat demana limitar al màxim aquesta mobilitat.

3. Hi ha algun 'certificat de mobilitat' o document oficial que hagi de portar per poder circular a peu o amb vehicle?
No existeix aquest document a hores d’ara.

4. Em puc desplaçar per canviar la custòdia de menors a una altra localitat, tant si és a prop com lluny del meu domicili?
Sí, amb le benentès que es tracta d’atendre un menor.

5. Es pot anar a la platja?
No, perquè no està inclòs en els casos en què es permet la mobilitat a la via pública.

6. Es pot anar a parcs o al bosc?
No, perquè no està inclòs en els casos en què es permet la mobilitat a la via pública.

7. Puc anar a recollir un familiar a l'aeroport, a l’estació..?
No, a excepció de l’acompanyament de persones amb discapacitat, menors o altres persones amb necessitats i causa justificada (com ara gent gran).

8. Puc sortir per anar a signar un contracte, documentació o similar?
Només per causa justificada i si és inajornable. Cal recordar que s’han suspès els terminis de tramitació administrativa (no caduquen els tràmits durant aquests dies).

9. Podem compartir cotxe per anar al metge?
Només menors, persones dependents, persones especialment vulnerables o per altres causes justificades.

10. Podem estar-nos als espais comunitaris de l'edifici on vivim?
No, atès que és un espai privat d’ús públic.

11. Els repartidors de paqueteria poden circular lliurement per fer la seva feina?
Sí, en el marc de la seva activitat laboral.

12. Si veiem gent desobeint el confinament obligatori sense necessitat? Es pot denunciar?
Sí, però s’ha d’evitar l’ús massiu del 112 i de les comissaries. La policia ja està actuant d’ofici.

13. Es pot arribar a detenir algú per anar pel carrer?
Sí, en cas que circuli i no sigui per una de les causes que es permeten o no faci cas a les indicacions dels agents de l’autoritat

Sobre l’obertura d’activitats. Poden obrir?


14. Clíniques veterinàries?
Com a local minorista (venda), només està autoritzada la venda d’aliment per a animals. Però la clínica veterinària no és un local minorista, i per tant sí poden obrir.

15. Perruqueries?
L’obertura del local no està permesa. Sí que està permès el servei a domicili.

16. Ferreteries?
No, perquè no està inclòs en les excepcions que s'han establert per als locals minoristes.

17. Botigues de mòbils?
Sí, com a excepció establerta per als locals minoristes: equips tecnològics i de telecomunicacions.

18. Locutoris?
No, perquè no s’inclou en les excepcions d’obligació de tancament de locals oberts al públic.

19. Hípiques?
No, pel que fa a l’obertura al públic, perquè seria assimilable als hipòdroms. Cal entendre que sí que hi poden accedir per l’atenció dels animals, com a causa de força major i justificable.

20. Tallers mecànics d’automoció?
Sí, perquè no és un local minorista i per tant sí que poden obrir.

21. ITV?
Sí, pel mateix motiu que els tallers.

22. Empreses de lloguer de vehicles?
No està permesa l’obertura del local comercial perquè té la consideració d'activitat comercial minorista. Malgrat tot, l’activitat de lloguer com a tal no està prohibida.

23. Llibreries i quioscos?
Sí, com a establiments de premsa i papereria: per tant, per a la venda de premsa i papereria.

24. Els restaurants poden tancar al públic i fer menjars per emportar?
Només està específicament permesa l’entrega a domicili.

25. Poden continuar les obres a la via pública?
Sí, perquè no és una activitat comercial minorista.

26. I les protectores d’animals?
Sí, però no es podrà passejar als animals en grups de persones.

27. I el mercat setmanal?
Pot funcionar, però només les parades d’alimentació i begudes, productes higiènics, papereria, equips tecnològics i de telecomunicacions i aliments per a animals de companyia.

28. Botigues de begudes? Sí.

29. Quina limitació hi ha pel que fa al nombre de persones dins de vehicles particulars?
Cal interpretar que la voluntat és que la mobilitat es faci sempre de forma individual, ja sigui a peu ja sigui amb vehicle, excepte que s’acompanyi persones grans, menors o discapacitats.

30. I dins de taxis?
Limitació a un terç de la capacitat màxima, i en tot cas es recomana l'ús individual.

Preguntes anteriors (versió 15/03/2020)1. Es pot entrar o sortir dels municipis?
La mobilitat es limita a determinades activitats: adquisició d’aliments, productes farmacèutics de primera necessitat, entitats financeres i assegurances, desplaçament al lloc de treball, retorn a residència habitual, atenció i cura a menors d’edat, gent gran i altres persones especialment vulnerables. Qualsevol altra activitat anàloga es farà individualment excepte l’acompanyament a persones amb discapacitat o altra causa justificada.

A més es manté vigent el confinament a Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí on hi ha controls per no entrar ni sortir, excepte els serveis essencials

2. Estaran obertes les botigues d’aliments, supermercats i similars
Sí, com a servei essencial

3. Els subministraments a botigues d’aliments i supermercats estan assegurats?
Sí, la distribució alimentària està considerada un servei essencial i es coordina amb les
plataformes de distribució l’arribada de productes bàsics.

4. La gent pot sortir al carrer i comprar?
Només per les compres habituals i evitant aglomeracions. L’estada dins l’establiment serà el mínim i imprescindible per realitzar la compra necessària. El Departament de Salut recomana mantenir entre 1 i 2 metres de distància entre persones.


5. Puc quedar amb gent al carrer?
No. La sortida al carrer es limita a les activitats descrites que no inclou les trobades.

6. Puc portar els infants al parc?
No. 


7. Puc anar a veure el meu familiar/amic/veí a casa seva?
Només en els casos de persones vulnerables o dependents. També per la recollida de menors d’edat en els domicilis dels progenitors/tutors, inclòs règim de custòdia compartida o similar.

8. Puc visitar els meus familiars dependents?
Sí, per garantir l’atenció que necessitin. 


9. Sóc persona depenent. La persona que m’assisteix podrà venir?
Sí, forma part dels serveis essencials que es permeten. 


10. Puc anar a sales de vetlla al tanatori?
Sí, respectant les mesures previstes per evitar aglomeracions i mantenint les distàncies. No es permet en cas que el difunt sigui a causa de la COVID-19.

11. Puc treure a passejar la meva mascota?

De forma individual cada persona

12. Puc anar a bars i restaurants?
Estan tancats durant els propers 15 dies

13. Puc anar al cine o teatre?
Estan tancats durant els propers 15 dies

14. Puc anar al gimnàs o instal·lacions esportives?
Estan tancats tots els centres esportius i gimnasos i s’han cancel·lat els esdeveniments esportius durant els propers 15 dies

15. La biblioteca/museus/centres cívics estan oberts? Hi puc anar?
Estan tancats durant 15 dies

16. Els centres comercials estaran oberts?

Estan tancats durant 15 dies

17. Les botigues en general que no es trobin en la situació que exposa el punt anterior poden obrir?

Només les d’alimentació, begudes, farmàcies, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, perruqueries, premsa i papereria, benzineres, tabacs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments d’animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies

18. Tinc una cita mèdica. Hi puc anar?
S’estan posposant totes les no urgents. 


19. Tinc una cita per rehabilitació. Hi puc anar?
S’estan posposant totes les no urgents. 


20. Funciona el transport públic?
Sí, però amb afectacions al servei i la seva ocupació segons tipologia amb l’objectiu d’evitar aglomeracions. Consulteu detalladament en el gestor del servei.

21. Puc anar a fer gestions a l’ajuntament (multes, impostos...)?
Consulteu amb l’Ajuntament si podeu fer els tràmits telemàtics o posposar-los. S’ha suspès els terminis de tramitació administrativa (els propers 15 dies no compten dins dels terminis disponibles pels tràmits administratius)


22. Hi ha un telèfon d’informació centralitzat?
D’informació el 012, per simptomatologia el 061. El 112 només per emergències i en cap cas per informació.


23. Estan assegurats els moviments dels serveis d’emergència? 
Sí. 


24. Què es considera un servei essencial?
Seguretat i emergències, salut, serveis penitenciaris, serveis socials i residencials, serveis funeraris, electricitat, aigua potable, aigües residuals, serveis de depuració d’aigües, combustibles, gas, telecomunicacions, residus urbans i industrials, residus sanitaris, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d’animals, animals vius (transport i veterinaris) i escorxadors.

25. Quins són els grups de major risc?
Salut indica que els grups de major risc són les persones d'edat avançada i les persones amb malalties cròniques, com són les cardiovasculars, diabetis, cardíaques o pulmonars, o amb problemes al sistema immunològic.

Protecció civil: preguntes sobre les restriccions d'activitats pel COVID-19 -
Protecció civil: preguntes sobre les restriccions d'activitats pel COVID-19
Foto: Protecció civil
Protecció civil: preguntes sobre les restriccions d'activitats pel COVID-19 -
Protecció civil: preguntes sobre les restriccions d'activitats pel COVID-19
Foto: Protecció civil
Protecció civil: preguntes sobre les restriccions d'activitats pel COVID-19 -
Protecció civil: preguntes sobre les restriccions d'activitats pel COVID-19
Foto: Protecció civi
Protecció civil: preguntes sobre les restriccions d'activitats pel COVID-19 -
Protecció civil: preguntes sobre les restriccions d'activitats pel COVID-19
Foto: Protecció civi

Adjunts:   Queestionari-restriccions-COVID19-v20200317-20h.pdfEtiquetes: epidèmia coronavirus protecció civil

Ho vols compartir?