Societat dilluns, 26 de Octubre de 2020 Autor: procicat

Restriccions a la mobilitat nocturna per la Covid-19


<< Tornar     

Segons la resolució, d’aplicació a tot Catalunya, resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores.

Restriccions a la mobilitat nocturna per la Covid-19
Restriccions a la mobilitat nocturna per la Covid-19 Foto: procicat

El Comitè Tècnic del pla PROCICAT ha aprovat normes de confinament nocturn, que prohibeix la mobilitat entre les 22.00 hores i les 06.00h del matí amb la finalitat d’evitar activitats nocturnes d’alt risc, per contenir els brots de COVID-19.

Les excepcions que la resolució contempla, i que hauran de ser sempre justificades, són:

- Assistència sanitària d’urgència.
- Adquisició de productes farmacèutics per raó d’urgència (la més propera al domicili), així com per assistència veterinària urgent
- Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l’empresa.
- Desplaçaments de professionals i personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials.
- Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables (incloent-hi els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior pel seu benestar emocional o de salut amb el corresponent certificat professional).
- Actuació urgent davant d’òrgans judicials.
- Retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge.
- Cura d’animals de companyia el temps imprescindible (de les 4 a les 6 hores del matí), amb desplaçament individual proper al domicili.
- Altres causes de força major o altra situació de necessitat justificada.
La circulació de vehicles per carreteres i vies que transcorrin o travessin l’àmbit territorial de Catalunya estarà permesa sempre i quan tingui origen i destí fora de Catalunya. Així mateix, estarà sempre permesa la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.

Pel que fa a l’horari màxim d’obertura al públic, els serveis, activitats recreatives i esportives, comerç minorista i de restauració serà a les 21.00 hores, tot i que la prestació de serveis de restauració a domicili serà a les 22 hores.

Finalment, les activitats culturals i espectacles públics podran finalitzar a les 22.00 hores i es permetrà el retorn dels assistents entre les 22.00 i les 23.00 hores.

La limitació horària no afecta en cap cas als serveis essencials i d’urgència, com sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, combustibles, emergències i actuacions judicials.

Segons la resolució, correspon als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució. L'incompliment de les mesures serà objecte de règim sancionador d'acord amb el Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'establia el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.Etiquetes: restriccions mobilitat nocturna coronavirus
Compartit per somsegarra.cat

Ho vols compartir?