Societat dimecres, 24 de Febrer de 2021 Autor: argençola

Neix l'Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Publica (AMEP)


<< Tornar     

L'integren un total de 74 municipis i 4 entitats. Argençola n'és membre fundador.

Neix l'Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Publica (AMEP)
Neix l'Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Publica (AMEP) Foto: amep

Impulsar la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica; desenvolupar accions per promoure una transició energètica cap a un model energètic que sigui just, democràtic i sostenible, així com també assessorar els municipis que tinguin aquests mateixos interessos. Aquests són els principals objectius de la nova Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP).

Els representants de 74 municipis i 4 entitats han participat en l’acte de constitució celebrat el dimarts 23 de febrer a través d’una plataforma virtual. En primer lloc s’ha constituït l’Associació, s’han aprovat els Estatuts, s’han designat els municipis i entitats que ocuparan els càrrecs i els vocals que també formen part la Comissió Executiva. També s’ha acordat iniciar els tràmits necessaris per inscriure l’AMEP al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.

Finalitzat aquest primer acte de constitució, s’ha constituït l’Assemblea General i s’han aprovat el Pla d’actuació, el pressupost i les quotes ordinàries per l’any 2021, i l’adhesió de la Xarxa de Pobles i Ciutats per a la sostenibilitat com a membre col·laborador de l’AMEP.

La presidència de l’AMEP correspondrà a l’Ajuntament de Terrassa, i l’ocuparà el regidor d’Urbanisme, Sostenibilitat i Energia, Carles Caballero, que és la persona designada pel Ple municipal per representar l’Ajuntament a l’AMEP. La vicepresidència recau en l’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijoan; la secretaria, en el regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica de l’Ajuntament de Barcelona, Eloi Badia i la tresoreria en la regidora de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Marta Jofre.

La Comissió Executiva de l’Associació es complementa amb diverses vocalies i un grup motor de municipis i entitats que impulsaran el Pla d’actuació: L’Associació de Micropobles de Catalunya, l’Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres, Lleida, Tarragona, Girona, Sant Cugat del Vallès, Ripollet, El Prat de Llobregat, Santa Perpètua, Senan i Lladurs.

Desenvolupament del procésDurant l’any 2020 s’han desenvolupat els treballs reparatoris per a la seva creació, impulsant-la des de diversos municipis amb la coordinació del municipi de Terrassa. El primer pas va ser elaborar un protocol per regular el marc de col·laboració entre els 47 ajuntaments i 2 entitats que van rubricar el document el juliol de 2020, entre els quals figuraven els de les quatre capitals catalanes, on es recollia crear una xarxa de municipis i entitats compromesos amb la gestió pública de l’energia. Durant el segon semestre de 2020, els plens municipals dels ajuntaments adherits van aprovar els estatuts de l’AMEP.

Perquè una Associació de Municipis i Entitats per l’Energia PúblicaAvui dia, molts processos, assumptes i problemàtiques tant d’àmbit social, econòmic, territorial com ambiental es desenvolupen a una escala que supera la capacitat i l’abast dels municipis, o almenys d’aquest de forma individual. Des de serveis i infraestructures de tota mena, fins a polítiques molt diverses que tenen una importància vital per la ciutat real: la protecció del medi i la salut, l’habitatge, els transports, l’abastiment i sanejament d’aigua, els mercats de treball, el creixement urbà, les comunicacions i infraestructures, les tecnològiques també, l’ordenació dels espais lliures i el paisatge, etc. L’energia i la seva distribució també.

En aquest escenari, els municipis tenen eines per fer política en una escala superior i amb nous models de governança: mancomunitats, consorcis, àrees metropolitanes i xarxes de municipis. Nous models basats en la cooperació institucional. Les xarxes permeten treballar plegats i intercanviar coneixements i experiències, promoure relacions i col·laboracions, donar suport mutu, interactuar conjuntament amb administracions i altres organitzacions, realitzar activitats que individualment no són a l’abast, etc. En resum, els municipis, units, som molt més forts.

Finalitats de l’AMEPLes finalitats i característiques de l’AMEP venen determinades pels seus estatuts. És una associació sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica d’àmbit territorial català. La seva finalitat és difondre i promoure la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica i donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap aquesta fita, a més de desenvolupar accions per impulsar una transició cap a un model energètic just, democràtic i sostenible.

Avui dia la generació i la comercialització no és el problema, ni tècnic ni normatiu, tot i que queden molts aspectes per millorar. De la distribució en depèn també el model final, i la seva regulació i millora ha de contribuir a facilitar la generació distribuïda, els serveis associats a la smart-grid, i a introduir peatges en funció de la distància i la naturalesa de l’energia transportada.

Pla d’actuació, pressupost i quotes per 2021Les quatre línies estratègiques definides en el pla d’actuació són: impulsar la gestió administrativa de l’entitat; definir el seu model de governança; promoure la incorporació de més municipis i entitats, com també la difusió de l’AMEP entre la ciutadania, els agents socials econòmics i les administracions per generar un debat públic sobre la transició energètica i, en particular, sobre la regulació, la titularitat i la gestió de la xarxa de distribució de l’electricitat.

Aquestes pla de treball s’emmarca dins els principals objectius i finalitats de l’AMEP, com són:

Difondre i promoure la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica
Desenvolupar accions per impulsar una transició cap a un model energètic just, democràtic i sostenible
Intercanviar coneixements i experiències
Promoure la col·laboració entre municipis, ajudar-los
Interactuar conjuntament amb administracions i altres organitzacions

Els objectius de l’AMEP s’assoliran desenvolupant actuacions com les següents:

Creant un marc de treball, de col·laboració i debat amb els municipis
Organitzant jornades, seminaris i cursos
Promovent iniciatives de debat tècnic, investigació i recerca
Participant en xarxes nacionals, estatals i internacionals
Incidint en polítiques públiques relatives a l’energia

El pressupost serà de caràcter anual, coincidint amb l’any natural, llevat d’aquest 2021 en què començarà el dia de l’acte de constitució. Els municipis i entitats participants contribuiran amb quotes ordinàries, fixades en funció del nombre d’habitants i que oscil·laran entre un mínim de 150 euros i un màxim de 15.000 euros.

Documents


Llistat municipis entitats fundadors AMEP
Estatuts AMEP febrer 2021
Model Dictamen AMEP
Model informe juridic AMEP
Model informe necessitats AMEP

Associats a l'Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Publica (AMEP) - Argençola
Associats a l'Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Publica (AMEP)
Foto: amep
Organigrama de l'Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Publica (AMEP) - Argençola
Organigrama de l'Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Publica (AMEP)
Foto: amep


Etiquetes: Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Publica AMEP
Compartit per argencola.cat

Ho vols compartir?