Economia dimecres, 22 de Abril de 2020

Mesures urgents complementàries per recolzar l'economia i el treball per la covid19


<< Tornar     

Avui s’ha publicat al BOE el RD Llei 15/2020 de mesures urgents complementàries per recolzar l’economia i el treball.

Mesures urgents complementàries per recolzar l'economia i el treball
Mesures urgents complementàries per recolzar l'economia i el treball Foto: boe

Resum de les principals mesures:

ERTOS
S'incrementa l'àmbit d'aplicació dels ERTOs per causa de força major per cobrir caigudes significatives d'activitat en aquells sectors considerats essencials que també han vist reduïts els seus ingressos. Les empreses de sectors essencials podran diferenciar els treballadors que realitzen les tasques imprescindibles dels que no, per poder accedir a fer un ERTO.

Es reforça la protecció per als treballadors amb contracte fix-discontinu, de manera que podran incorporar-se a un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) o percebre una prestació tot i que haguessin esgotat la desocupació.

S'amplia la cobertura de la prestació per atur als treballadors acomiadats durant el període de prova
Els treballadors a qui se’ls va extingir el contracte en període de prova des del 9 de març, o aquells que van rescindir el seu contracte voluntàriament a partir de l'1 de març per tenir una altra oferta laboral en ferm que no va arribar a materialitzar-se a causa de la pandèmia, tindran dret a les prestacions per desocupació.

Pròrroga del treball a distancia
Es prorroga dos mesos el caràcter preferent de la feina a distància, així com el dret d'adaptació de l'horari i reducció de la jornada i reducció de la jornada per a persones amb dependents a càrrec causa de la situació de crisi sanitària.

Finançament empresarial
S’amplia la línia d'avals de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) per cobrir, a més dels crèdits canalitzats a través del sistema bancari, el sistema de finançament basat en pagarés d’empresa. El Consorci de Compensació d'Assegurances actuarà com reassegurador dels riscos de l'assegurança de crèdit, amb l'objectiu de dotar de més seguretat totes les operacions comercials, i l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) permetrà l'ajornament del pagament de les quotes dels préstecs que hagi concedit.

Lloguers locals de negoci
S’ han establert nous mecanismes per renegociar o ajornar els pagaments de lloguers de locals de negoci, en particular aquells que siguin propietat de grans tenedors o empreses públiques.

Mesures fiscals
Els treballadors autònoms podran realitzar el càlcul dels pagaments fraccionats de l'IRPF i l’ ingrés a compte del règim simplificat de l’IVA amb el mètode d'estimació objectiva, per ajustar el pagament als ingressos reals.

Per la seva banda, les empreses podran adaptar les liquidacions dels ingressos a compte a la previsió d'ingressos estimada pel 2020 i s'estableix la possibilitat de supeditar el pagament dels deutes tributaris de l’imposta de societats a l'obtenció del finançament a través de la línia d'avals de l'ICO.

IVA
Es redueix a el 0% l'IVA aplicable al subministrament de material sanitari de productors nacionals a entitats públiques, sense ànim de lucre i centres hospitalaris.
Pel que fa a l'IVA aplicable a llibres, revistes i diaris electrònics, queda equiparat al d'aquests mateixos productes en paper.


Adjunts:   BOE-A-2020-4554.pdfEtiquetes: epidèmia coronavirus economia treball
Compartit per somsegarra.cat

Ho vols compartir?