Economia dijous, 21 de Octubre de 2010 Autor: Antonio León

El Tribunal de la UE sentència que és il·legal aplicar el cànon digital a empreses


<< Tornar     

Els jutges comunitaris consideren que la taxa recaptada a favor d'autors, intèrprets i productors no pot aplicar de manera indiscriminada a empreses i professionals

Cànon digital
Cànon digital

El Tribunal de Justí­cia de la UE ha sentenciat aquest dijous 21 d'octubre de 2010 que el cànon digital aplicat a Espanya és il legal. Els jutges comunitaris consideren que la taxa recaptada a favor d'autors, intèrprets i productors no pot aplicar de manera indiscriminada a empreses i professionals que adquireixen equips i suports de reproducció de continguts digitals, perquè l'ús que fan dels mateixos és probablement aliè a la còpia privada de creacions protegides pels drets d'autor.

"L'aplicació del cànon per còpia privada als suports de reproducció adquirits per empreses i professionals per a fins diferents de la còpia privada no és conforme amb el dret de la Unió", explica el comunicat de premsa sobre la sentència recent emès pel Tribunal comunitari. "Cal aplicar el cànon a aquests suports quan aquests puguin ser utilitzats per persones fí­siques per a ús privat", afegeix. €¨

La legislació comunitària
Segons la Directiva de la Unió Europea de l'any 2001 sobre l'harmonització dels drets d'autor en la societat de la informació, el dret exclusiu a autoritzar o prohibir la reproducció de les obres correspon als titulars de drets de propietat intel lectual: autors, artistes , intèrprets, etc. La norma comunitària preveu que els Estats puguin permetre les reproduccions efectuades per una persona fí­sica per a ús privat, sempre que els titulars dels drets de propietat intel lectual rebin una "compensació equitativa". €¨

La legislació espanyola permet que les obres ja divulgades puguin reproduir per a ús privat del copista, sense autorització de l'autor. I, a través del cobrament d'un cànon, estableix el pagament d'una compensació als titulars de drets de propietat intel.lectual. €¨€¨El cànon grava l'adquisició d'equips de reproducció de llibres, fonogrames i videogrames, i de materials de reproducció sonora, visual o audiovisual. S'aplica als fabricants i importadors d'aquests equips i materials, així­ com als distribuïdors, majoristes i minoristes, successius adquirents d'aquests productes. I es fa efectiu a través de les entitats de gestió col.lectiva de drets de propietat intel.lectual. €¨Canviar la llei i pagar danys i perjudicis.

€¨€¨Quan el Govern de Zapatero va aprovar el 2007 el cànon digital que grava els mòbils, els MP3 i MP4, les memòries USB i els discos durs externs, no va contemplar cap distinció entre particulars i empreses, com demana ara la UE. De manera que l'Estat no li quedarà més remei que canviar la llei per a ajustar al dret comunitari. €¨€¨

L'Associació d'Internautes va demanar a la primavera l'eliminació del cànon digital, just després que un informe del Tribunal comunitari previ a la sentència ja considerés que el cànon digital aplicat a Espanya és il legal. Facua, per la seva banda, va assegurar que "el Govern espanyol hauria de prendre nota i trobar noves fórmules" per compensar els autors. Les associacions Ibercopia i Ibercrea, que defensen els interessos de les entitats de gestió, van subratllar que l'informe previ del tribunal comunitari ratificava l'obligació de compensar els titulars per l'ús de les seves obres.

€¨€¨L'Estat espanyol s'enfrontarà previsiblement en els propers mesos a una allau de demandes pel cànon digital. Milers de petites botigues, agrupades en l'Associació Espanyola de Petites i Mitjanes Empreses d'Informàtica i Noves Tecnologies (APEMIT), planegen des del passat mes de maig emprendre accions de responsabilitat patrimonial per exigir danys i perjudicis.

Cas Padawan ۬۬
El cas té el seu origen en una demanda interposada per la Societat General d'Autors i Editors (SGAE) contra la companyia Padawan, a la qual reclamava el pagament del cànon per còpia privada per els CD, DVD i MP3 que va comercialitzar entre el setembre de 2002 i setembre de 2004. Padawan, una botiga de productes informàtics, va al.legar que l'aplicació del cànon per còpia privada a aquests suports digitals, de manera indiscriminada i sense distingir la finalitat a què van destinats (ús privat o una altra activitat professional o empresarial), contradeia la normativa comunitària .

€¨€¨La sentència dictada en primera instància per la Justí­cia espanyola va estimar í­ntegrament la reclamació de la SGAE i va condemnar Padawan a pagar 16.759,25 euros, més els corresponents interessos. Però, i abans de dictar una segona sentència, l'Audiència Provincial de Barcelona, que tramita l'recurs d 'va demanar al Tribunal de Justí­cia de la UE que l'ajudi a interpretar la Directiva comunitària de 2001 sobre els drets d'autor. Interpretació que acaba d'emetre en forma d'aquesta sentència que marca les pautes que els jutges espanyols hauran de seguir per resoldre el plet.Font: eleconomista.es Etiquetes: sentència comunitària cànon digital empreses Tribunal Justí­cia UE

Ho vols compartir?