Festa del Roser

La festa dels Priors i Priores del Roser de Torà es celebra tradicionalment el primer diumenge de maig i té com a protagonistes a dues priores casades, dues de solteres, dos priors casats i dos de solters que assumeixen el manteniment de l’altar del Roser al llarg de tot un any. Aquest dia se celebra la despedida dels priors sortints, amb el traspàs de càrrec als priors i priores entrants.

La festa comença quan l’orquestra passa a despertar a les autoritats. Aquestes junt amb els priors aniran a recollir a les priores a casa seva. Després de la missa en honor a la Verge del Roser, es reuneixen músics, priors i vilatans a la plaça del Pati on els priors i les priores ballaran la tradicional dansa del Roser.

Àlbums de fotos

7 de Maig de 2023 Dansa de les Priores i Priors - Ramon Sunyer

7 de Maig de 2023 -
Dansa de les Priores i Priors
Ramon Sunyer

7 de Maig de 2023 Dansa de les Priores i Priors - Ramon Sunyer

7 de Maig de 2023 -
Dansa de les Priores i Priors
Ramon Sunyer

7 de Maig de 2023 Dansa de les Priores i Priors - Ramon Sunyer

7 de Maig de 2023 -
Dansa de les Priores i Priors
Ramon Sunyer

7 de Maig de 2023 Dansa de les Priores i Priors - Ramon Sunyer

7 de Maig de 2023 -
Dansa de les Priores i Priors
Ramon Sunyer

7 de Maig de 2023 Dansa de les Priores i Priors - Ramon Sunyer

7 de Maig de 2023 -
Dansa de les Priores i Priors
Ramon Sunyer

7 de Maig de 2023 Dansa de les Priores i Priors - Ramon Sunyer

7 de Maig de 2023 -
Dansa de les Priores i Priors
Ramon Sunyer

7 de Maig de 2023 Dansa de les Priores i Priors - Ramon Sunyer

7 de Maig de 2023 -
Dansa de les Priores i Priors
Ramon Sunyer

7 de Maig de 2023 Dansa de les Priores i Priors - Ramon Sunyer

7 de Maig de 2023 -
Dansa de les Priores i Priors
Ramon Sunyer

7 de Maig de 2023 Dansa de les Priores i Priors - Ramon Sunyer

7 de Maig de 2023 -
Dansa de les Priores i Priors
Ramon Sunyer

7 de Maig de 2023 Dansa de les Priores i Priors - Ramon Sunyer

7 de Maig de 2023 -
Dansa de les Priores i Priors
Ramon Sunyer

7 de Maig de 2023 Dansa de les Priores i Priors - Ramon Sunyer

7 de Maig de 2023 -
Dansa de les Priores i Priors
Ramon Sunyer

7 de Maig de 2023 Dansa de les Priores i Priors - Ramon Sunyer

7 de Maig de 2023 -
Dansa de les Priores i Priors
Ramon Sunyer

7 de Maig de 2023 Dansa de les Priores i Priors - Ramon Sunyer

7 de Maig de 2023 -
Dansa de les Priores i Priors
Ramon Sunyer

7 de Maig de 2023 Dansa de les Priores i Priors - Ramon Sunyer

7 de Maig de 2023 -
Dansa de les Priores i Priors
Ramon Sunyer

7 de Maig de 2023 Dansa de les Priores i Priors - Ramon Sunyer

7 de Maig de 2023 -
Dansa de les Priores i Priors
Ramon Sunyer

7 de Maig de 2023 Dansa de les Priores i Priors - Ramon Sunyer

7 de Maig de 2023 -
Dansa de les Priores i Priors
Ramon Sunyer

7 de Maig de 2023 Dansa de les Priores i Priors - Ramon Sunyer

7 de Maig de 2023 -
Dansa de les Priores i Priors
Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022  Torà - Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022 - Torà

Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022  Torà - Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022 - Torà

Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022  Torà - Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022 - Torà

Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022  Torà - Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022 - Torà

Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022  Torà - Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022 - Torà

Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022  Torà - Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022 - Torà

Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022  Torà - Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022 - Torà

Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022  Torà - Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022 - Torà

Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022  Torà - Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022 - Torà

Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022  Torà - Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022 - Torà

Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022  Torà - Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022 - Torà

Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022  Torà - Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022 - Torà

Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022  Torà - Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022 - Torà

Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022  Torà - Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022 - Torà

Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022  Torà - Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022 - Torà

Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022  Torà - Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022 - Torà

Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022  Torà - Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022 - Torà

Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022  Torà - Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022 - Torà

Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022  Torà - Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022 - Torà

Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022  Torà - Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022 - Torà

Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022  Torà - Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022 - Torà

Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022  Torà - Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022 - Torà

Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022  Torà - Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022 - Torà

Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022  Torà - Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022 - Torà

Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022  Torà - Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022 - Torà

Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022  Torà - Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022 - Torà

Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022  Torà - Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022 - Torà

Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022  Torà - Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022 - Torà

Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022  Torà - Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022 - Torà

Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022  Torà - Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022 - Torà

Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022  Torà - Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022 - Torà

Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022  Torà - Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022 - Torà

Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022  Torà - Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022 - Torà

Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022  Torà - Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022 - Torà

Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022  Torà - Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022 - Torà

Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022  Torà - Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022 - Torà

Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022  Torà - Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022 - Torà

Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022  Torà - Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022 - Torà

Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022  Torà - Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022 - Torà

Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022  Torà - Ramon Sunyer

1 de Maig de 2022 - Torà

Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019  Torà - Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019 - Torà

Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019  Torà - Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019 - Torà

Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019  Torà - Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019 - Torà

Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019  Torà - Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019 - Torà

Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019  Torà - Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019 - Torà

Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019  Torà - Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019 - Torà

Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019  Torà - Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019 - Torà

Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019  Torà - Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019 - Torà

Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019  Torà - Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019 - Torà

Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019  Torà - Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019 - Torà

Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019  Torà - Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019 - Torà

Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019  Torà - Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019 - Torà

Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019  Torà - Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019 - Torà

Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019  Torà - Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019 - Torà

Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019  Torà - Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019 - Torà

Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019  Torà - Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019 - Torà

Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019  Torà - Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019 - Torà

Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019  Torà - Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019 - Torà

Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019  Torà - Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019 - Torà

Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019  Torà - Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019 - Torà

Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019  Torà - Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019 - Torà

Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019  Torà - Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019 - Torà

Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019  Torà - Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019 - Torà

Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019  Torà - Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019 - Torà

Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019  Torà - Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019 - Torà

Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019  Torà - Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019 - Torà

Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019  Torà - Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019 - Torà

Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019  Torà - Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019 - Torà

Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019  Torà - Ramon Sunyer

5 de Maig de 2019 - Torà

Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018  Torà - Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018 - Torà

Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018  Torà - Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018 - Torà

Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018  Torà - Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018 - Torà

Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018  Torà - Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018 - Torà

Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018  Torà - Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018 - Torà

Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018  Torà - Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018 - Torà

Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018  Torà - Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018 - Torà

Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018  Torà - Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018 - Torà

Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018  Torà - Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018 - Torà

Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018  Torà - Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018 - Torà

Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018  Torà - Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018 - Torà

Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018  Torà - Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018 - Torà

Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018  Torà - Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018 - Torà

Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018  Torà - Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018 - Torà

Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018  Torà - Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018 - Torà

Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018  Torà - Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018 - Torà

Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018  Torà - Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018 - Torà

Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018  Torà - Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018 - Torà

Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018  Torà - Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018 - Torà

Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018  Torà - Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018 - Torà

Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018  Torà - Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018 - Torà

Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018  Torà - Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018 - Torà

Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018  Torà - Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018 - Torà

Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018  Torà - Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018 - Torà

Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018  Torà - Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018 - Torà

Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018  Torà - Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018 - Torà

Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018  Torà - Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018 - Torà

Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018  Torà - Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018 - Torà

Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018  Torà - Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018 - Torà

Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018  Torà - Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018 - Torà

Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018  Torà - Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018 - Torà

Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018  Torà - Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018 - Torà

Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018  Torà - Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018 - Torà

Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018  Torà - Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018 - Torà

Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018  Torà - Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018 - Torà

Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018  Torà - Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018 - Torà

Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018  Torà - Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018 - Torà

Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018  Torà - Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018 - Torà

Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018  Torà - Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018 - Torà

Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018  Torà - Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018 - Torà

Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018  Torà - Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018 - Torà

Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018  Torà - Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018 - Torà

Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018  Torà - Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018 - Torà

Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018  Torà - Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018 - Torà

Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018  Torà - Ramon Sunyer

6 de Maig de 2018 - Torà

Ramon Sunyer

7 de Maig de 2017 Dansa del Roser Torà - Ajuntament Torà

7 de Maig de 2017 - Torà
Dansa del Roser
Ajuntament Torà

7 de Maig de 2017 Dansa del Roser Torà - Ajuntament Torà

7 de Maig de 2017 - Torà
Dansa del Roser
Ajuntament Torà

7 de Maig de 2017 Dansa del Roser Torà - Ajuntament Torà

7 de Maig de 2017 - Torà
Dansa del Roser
Ajuntament Torà

7 de Maig de 2017 Dansa del Roser Torà - Ajuntament Torà

7 de Maig de 2017 - Torà
Dansa del Roser
Ajuntament Torà

7 de Maig de 2017 Les priores i els priors del Roser Torà - Ajuntament Torà

7 de Maig de 2017 - Torà
Les priores i els priors del Ros
Ajuntament Torà

7 de Maig de 2017 Les priores i els priors del Roser Torà - Ajuntament Torà

7 de Maig de 2017 - Torà
Les priores i els priors del Ros
Ajuntament Torà

7 de Maig de 2017 Les priores i els priors del Roser Torà - Ajuntament Torà

7 de Maig de 2017 - Torà
Les priores i els priors del Ros
Ajuntament Torà

7 de Maig de 2017 Posant a l'altar del Roser Torà - Ajuntament Queralbs

7 de Maig de 2017 - Torà
Posant a l'altar del Roser
Ajuntament Queralbs

7 de Maig de 2017 L'alcalde de Solsona, David Rodríguez i l'alcaldessa de Vilanova de l'Aguda, Montse Fornells, convidats a la festa Torà - Ajuntament Torà

7 de Maig de 2017 - Torà
L'alcalde de Solsona, David Rodr
Ajuntament Torà

7 de Maig de 2017 Representació de l'ajuntament de Queralbs amb la seva alcaldessa, M.Immaculada Constans, convidats a la festa Torà - Ajuntament Torà

7 de Maig de 2017 - Torà
Representació de l'ajuntament d
Ajuntament Torà

7 de Maig de 2017 Les priores i els priors 2017 Torà - Ajuntament Torà

7 de Maig de 2017 - Torà
Les priores i els priors 2017
Ajuntament Torà

7 de Maig de 2017 Foto devant l'ajuntament Torà - Ajuntament Torà

7 de Maig de 2017 - Torà
Foto devant l'ajuntament
Ajuntament Torà

7 de Maig de 2017 Rebuda de les priores i els priors a l'ajuntament Torà - Ajuntament Torà

7 de Maig de 2017 - Torà
Rebuda de les priores i els prio
Ajuntament Torà

7 de Maig de 2017 es priores i els priors Torà - Ajuntament Torà

7 de Maig de 2017 - Torà
es priores i els priors
Ajuntament Torà

1 de Maig de 2016 Detall de la dansa Torà - Marta Solé

1 de Maig de 2016 - Torà
Detall de la dansa
Marta Solé

1 de Maig de 2016 Detall de la missa Torà - Carles Casals

1 de Maig de 2016 - Torà
Detall de la missa
Carles Casals

1 de Maig de 2016 Autoritats i priors a l'altar del Roser Torà - Carles Casals

1 de Maig de 2016 - Torà
Autoritats i priors a l'altar de
Carles Casals

1 de Maig de 2016 Arribada a la plaça Torà - Marc Sales

1 de Maig de 2016 - Torà
Arribada a la plaça
Marc Sales

1 de Maig de 2016 Arribada a la plaça Torà - Marc Sales

1 de Maig de 2016 - Torà
Arribada a la plaça
Marc Sales

1 de Maig de 2016 Detall de la dansa Torà - Marc Sales

1 de Maig de 2016 - Torà
Detall de la dansa
Marc Sales

1 de Maig de 2016 Detall de la dansa Torà - Marc Sales

1 de Maig de 2016 - Torà
Detall de la dansa
Marc Sales

1 de Maig de 2016 Detall de la dansa Torà - Marc Sales

1 de Maig de 2016 - Torà
Detall de la dansa
Marc Sales

1 de Maig de 2016 Ball final Torà - Marc Sales

1 de Maig de 2016 - Torà
Ball final
Marc Sales

5 de Maig de 2015  Torà - Ramon Sunyer

5 de Maig de 2015 - Torà

Ramon Sunyer

3 de Maig de 2015 salutació a les autoritats Torà - Ramon Sunyer

3 de Maig de 2015 - Torà
salutació a les autoritats
Ramon Sunyer

3 de Maig de 2015 sortida de l'església Torà - Ramon Sunyer

3 de Maig de 2015 - Torà
sortida de l'església
Ramon Sunyer

3 de Maig de 2015 sortida de l'església Torà - Ramon Sunyer

3 de Maig de 2015 - Torà
sortida de l'església
Ramon Sunyer

3 de Maig de 2015 comitiva Torà - Ramon Sunyer

3 de Maig de 2015 - Torà
comitiva
Ramon Sunyer

3 de Maig de 2015 Dansa Torà - Ramon Sunyer

3 de Maig de 2015 - Torà
Dansa
Ramon Sunyer

3 de Maig de 2015 Dansa Torà - Ramon Sunyer

3 de Maig de 2015 - Torà
Dansa
Ramon Sunyer

3 de Maig de 2015 Dansa dels priors i priores del Roser Torà - Ramon Sunyer

3 de Maig de 2015 - Torà
Dansa dels priors i priores del
Ramon Sunyer

3 de Maig de 2015 Dansa Torà - Ramon Sunyer

3 de Maig de 2015 - Torà
Dansa
Ramon Sunyer

3 de Maig de 2015 Dansa Torà - Ramon Sunyer

3 de Maig de 2015 - Torà
Dansa
Ramon Sunyer

3 de Maig de 2015 Dansa Torà - Ramon Sunyer

3 de Maig de 2015 - Torà
Dansa
Ramon Sunyer

7 de Maig de 2014  Torà -

7 de Maig de 2014 - Torà

7 de Maig de 2014  Torà -

7 de Maig de 2014 - Torà

7 de Maig de 2014  Torà -

7 de Maig de 2014 - Torà

7 de Maig de 2014  Torà -

7 de Maig de 2014 - Torà

7 de Maig de 2014  Torà -

7 de Maig de 2014 - Torà

7 de Maig de 2014  Torà -

7 de Maig de 2014 - Torà

7 de Maig de 2014  Torà -

7 de Maig de 2014 - Torà

7 de Maig de 2014  Torà -

7 de Maig de 2014 - Torà

7 de Maig de 2014  Torà -

7 de Maig de 2014 - Torà

7 de Maig de 2014  Torà -

7 de Maig de 2014 - Torà

6 de Maig de 2014  Torà -

6 de Maig de 2014 - Torà

6 de Maig de 2014  Torà -

6 de Maig de 2014 - Torà

6 de Maig de 2014  Torà -

6 de Maig de 2014 - Torà

6 de Maig de 2014  Torà -

6 de Maig de 2014 - Torà

6 de Maig de 2014  Torà -

6 de Maig de 2014 - Torà

6 de Maig de 2014  Torà -

6 de Maig de 2014 - Torà

6 de Maig de 2014  Torà -

6 de Maig de 2014 - Torà

6 de Maig de 2014  Torà -

6 de Maig de 2014 - Torà

6 de Maig de 2014  Torà -

6 de Maig de 2014 - Torà

6 de Maig de 2014  Torà -

6 de Maig de 2014 - Torà

6 de Maig de 2014  Torà -

6 de Maig de 2014 - Torà

6 de Maig de 2014  Torà -

6 de Maig de 2014 - Torà

5 de Maig de 2014  Torà - Xavi

5 de Maig de 2014 - Torà

Xavi

5 de Maig de 2014  Torà - Xavi

5 de Maig de 2014 - Torà

Xavi

5 de Maig de 2014  Torà - Xavi

5 de Maig de 2014 - Torà

Xavi

5 de Maig de 2014  Torà - Xavi

5 de Maig de 2014 - Torà

Xavi

5 de Maig de 2014  Torà - Xavi

5 de Maig de 2014 - Torà

Xavi

5 de Maig de 2014  Torà - Xavi

5 de Maig de 2014 - Torà

Xavi

5 de Maig de 2014  Torà - Xavi

5 de Maig de 2014 - Torà

Xavi

5 de Maig de 2014  Torà - Xavi

5 de Maig de 2014 - Torà

Xavi

5 de Maig de 2014  Torà - Xavi

5 de Maig de 2014 - Torà

Xavi

5 de Maig de 2014  Torà - Xavi

5 de Maig de 2014 - Torà

Xavi

5 de Maig de 2014  Torà - Xavi

5 de Maig de 2014 - Torà

Xavi

5 de Maig de 2014  Torà - Xavi

5 de Maig de 2014 - Torà

Xavi

5 de Maig de 2014 Priors i priores 2014 Torà - Xavi

5 de Maig de 2014 - Torà
Priors i priores 2014
Xavi

5 de Maig de 2014  Torà - Xavi

5 de Maig de 2014 - Torà

Xavi

5 de Maig de 2014  Torà - Xavi

5 de Maig de 2014 - Torà

Xavi

5 de Maig de 2014  Torà - Xavi

5 de Maig de 2014 - Torà

Xavi

5 de Maig de 2014  Torà - Xavi

5 de Maig de 2014 - Torà

Xavi

5 de Maig de 2014  Torà - Xavi

5 de Maig de 2014 - Torà

Xavi

5 de Maig de 2014  Torà - Xavi

5 de Maig de 2014 - Torà

Xavi

5 de Maig de 2014  Torà - Xavi

5 de Maig de 2014 - Torà

Xavi

5 de Maig de 2014  Torà - Xavi

5 de Maig de 2014 - Torà

Xavi

5 de Maig de 2014  Torà - Xavi

5 de Maig de 2014 - Torà

Xavi

5 de Maig de 2014  Torà - Xavi

5 de Maig de 2014 - Torà

Xavi

5 de Maig de 2014  Torà - Xavi

5 de Maig de 2014 - Torà

Xavi

5 de Maig de 2014  Torà - Xavi

5 de Maig de 2014 - Torà

Xavi

5 de Maig de 2014  Torà - Xavi

5 de Maig de 2014 - Torà

Xavi

5 de Maig de 2014  Torà - Xavi

5 de Maig de 2014 - Torà

Xavi

5 de Maig de 2014  Torà - Xavi

5 de Maig de 2014 - Torà

Xavi

6 de Maig de 2012 i al Roser 2012 Torà - Anna GG

6 de Maig de 2012 - Torà
i al Roser 2012
Anna GG

6 de Maig de 2012 La dansa Torà - Anna GG

6 de Maig de 2012 - Torà
La dansa
Anna GG

6 de Maig de 2012 La dansa Torà - Anna GG

6 de Maig de 2012 - Torà
La dansa
Anna GG

6 de Maig de 2012 La dansa Torà - Anna GG

6 de Maig de 2012 - Torà
La dansa
Anna GG

6 de Maig de 2012 La dansa Torà - Anna GG

6 de Maig de 2012 - Torà
La dansa
Anna GG

6 de Maig de 2012 La dansa Torà - Anna GG

6 de Maig de 2012 - Torà
La dansa
Anna GG

6 de Maig de 2012 tot a punt  Torà - Anna GG

6 de Maig de 2012 - Torà
tot a punt
Anna GG

6 de Maig de 2012 Descans musical Torà - Anna GG

6 de Maig de 2012 - Torà
Descans musical
Anna GG

6 de Maig de 2012 Enramada Torà - Anna GG

6 de Maig de 2012 - Torà
Enramada
Anna GG

6 de Maig de 2012 Dins Església S.Gil Torà - Anna GG

6 de Maig de 2012 - Torà
Dins Església S.Gil
Anna GG

6 de Maig de 2012 Diada del Roser 7 Torà - Anna GG

6 de Maig de 2012 - Torà
Diada del Roser 7
Anna GG

6 de Maig de 2012 Diada del Roser 6 Torà - Anna GG

6 de Maig de 2012 - Torà
Diada del Roser 6
Anna GG

6 de Maig de 2012 Diada del Roser 5 Torà - Anna GG

6 de Maig de 2012 - Torà
Diada del Roser 5
Anna GG

6 de Maig de 2012 mes camí Torà - Anna GG

6 de Maig de 2012 - Torà
mes camí
Anna GG

6 de Maig de 2012 tot a punt Torà - Anna GG

6 de Maig de 2012 - Torà
tot a punt
Anna GG

6 de Maig de 2012 fent camí Torà - Anna GG

6 de Maig de 2012 - Torà
fent camí
Anna GG

6 de Maig de 2012 Comença la festa Torà - Anna GG

6 de Maig de 2012 - Torà
Comença la festa
Anna GG

6 de Maig de 2012  Torà - Xavi

6 de Maig de 2012 - Torà

Xavi

6 de Maig de 2012  Torà - Xavi

6 de Maig de 2012 - Torà

Xavi

6 de Maig de 2012  Torà - Xavi

6 de Maig de 2012 - Torà

Xavi

6 de Maig de 2012 Les sardanes tanquen la festa Torà - Xavi

6 de Maig de 2012 - Torà
Les sardanes tanquen la festa
Xavi

6 de Maig de 2012  Torà - Xavi

6 de Maig de 2012 - Torà

Xavi

6 de Maig de 2012  Torà - Xavi

6 de Maig de 2012 - Torà

Xavi

6 de Maig de 2012  Torà - Xavi

6 de Maig de 2012 - Torà

Xavi

6 de Maig de 2012  Torà - Xavi

6 de Maig de 2012 - Torà

Xavi

6 de Maig de 2012  Torà - Xavi

6 de Maig de 2012 - Torà

Xavi

6 de Maig de 2012  Torà - Xavi

6 de Maig de 2012 - Torà

Xavi

6 de Maig de 2012  Torà - Xavi

6 de Maig de 2012 - Torà

Xavi

6 de Maig de 2012  Torà - Xavi

6 de Maig de 2012 - Torà

Xavi

6 de Maig de 2012  Torà - Xavi

6 de Maig de 2012 - Torà

Xavi

6 de Maig de 2012  Torà - Xavi

6 de Maig de 2012 - Torà

Xavi

6 de Maig de 2012  Torà - Xavi

6 de Maig de 2012 - Torà

Xavi

6 de Maig de 2012  Torà - Xavi

6 de Maig de 2012 - Torà

Xavi

6 de Maig de 2012  Torà - Xavi

6 de Maig de 2012 - Torà

Xavi

6 de Maig de 2012 La dansa Torà - Xavi

6 de Maig de 2012 - Torà
La dansa
Xavi

6 de Maig de 2012  Torà - Xavi

6 de Maig de 2012 - Torà

Xavi

6 de Maig de 2012  Torà - Xavi

6 de Maig de 2012 - Torà

Xavi

6 de Maig de 2012  Torà - Xavi

6 de Maig de 2012 - Torà

Xavi

6 de Maig de 2012 La comitiva sortint de missa Torà - Xavi

6 de Maig de 2012 - Torà
La comitiva sortint de missa
Xavi

6 de Maig de 2012 Posant a l'altar del Roser Torà - Xavi

6 de Maig de 2012 - Torà
Posant a l'altar del Roser
Xavi

6 de Maig de 2012 Posant a l'altar del Roser Torà - Xavi

6 de Maig de 2012 - Torà
Posant a l'altar del Roser
Xavi

6 de Maig de 2012  Torà - Xavi

6 de Maig de 2012 - Torà

Xavi

6 de Maig de 2012  Torà - Xavi

6 de Maig de 2012 - Torà

Xavi

6 de Maig de 2012  Torà - Xavi

6 de Maig de 2012 - Torà

Xavi

6 de Maig de 2012 Els músics i les priores i priors Torà - Xavi

6 de Maig de 2012 - Torà
Els músics i les priores i prio
Xavi

6 de Maig de 2012  Torà - Xavi

6 de Maig de 2012 - Torà

Xavi

6 de Maig de 2012 Posant al monestir de Cellers Torà - Xavi

6 de Maig de 2012 - Torà
Posant al monestir de Cellers
Xavi

6 de Maig de 2012 Posant al monestir de Cellers Torà - Xavi

6 de Maig de 2012 - Torà
Posant al monestir de Cellers
Xavi

6 de Maig de 2012 Els prior i priores al monestir de Cellers Torà - Xavi

6 de Maig de 2012 - Torà
Els prior i priores al monestir
Xavi

6 de Maig de 2007 Detall de l'altar del Roser Torà - Josep Gatnau

6 de Maig de 2007 - Torà
Detall de l'altar del Roser
Josep Gatnau

6 de Maig de 2007 Ballant la dança del Roser Torà - J. Gatnau

6 de Maig de 2007 - Torà
Ballant la dança del Roser
J. Gatnau

6 de Maig de 2007 Ballant la dança del Roser Torà - J. Gatnau

6 de Maig de 2007 - Torà
Ballant la dança del Roser
J. Gatnau

6 de Maig de 2007 Montse Tornè, priora Torà - J. Gatnau

6 de Maig de 2007 - Torà
Montse Tornè, priora
J. Gatnau

6 de Maig de 2007 Ballant la dança del Roser Torà - J. Gatnau

6 de Maig de 2007 - Torà
Ballant la dança del Roser
J. Gatnau

6 de Maig de 2007 Ballant la dança del Roser Torà - J. Gatnau

6 de Maig de 2007 - Torà
Ballant la dança del Roser
J. Gatnau

6 de Maig de 2007 Els priors Torà - J. Gatnau

6 de Maig de 2007 - Torà
Els priors
J. Gatnau

6 de Maig de 2007 Els priors Torà - J. Gatnau

6 de Maig de 2007 - Torà
Els priors
J. Gatnau

6 de Maig de 2007 Els priors Torà - J. Gatnau

6 de Maig de 2007 - Torà
Els priors
J. Gatnau

6 de Maig de 2007 Els priors Torà - J. Gatnau

6 de Maig de 2007 - Torà
Els priors
J. Gatnau

6 de Maig de 2007 Roser 07 Torà - J. Gatnau

6 de Maig de 2007 - Torà
Roser 07
J. Gatnau

6 de Maig de 2007 Detall de l'altar del Roser Torà - Josep Gatnau

6 de Maig de 2007 - Torà
Detall de l'altar del Roser
Josep Gatnau

7 de Maig de 2017 Convidats dalt la torre Vallferosa - Ajuntament Queralbs

7 de Maig de 2017 - Vallferosa
Convidats dalt la torre
Ajuntament Queralbs

7 de Maig de 2017 Representació de l'Ajuntament de Queralbs Vallferosa - Ajuntament Torà

7 de Maig de 2017 - Vallferosa
Representació de l'Ajuntament d
Ajuntament Torà

7 de Maig de 2017 Convidats al peu de la torre Vallferosa - Ajuntament Torà

7 de Maig de 2017 - Vallferosa
Convidats al peu de la torre
Ajuntament Torà

7 de Maig de 2017 Convidats al peu de la torre Vallferosa - Ajuntament Torà

7 de Maig de 2017 - Vallferosa
Convidats al peu de la torre
Ajuntament Torà

Ho vols compartir?