Xarxes divendres, 10 de Desembre de 2010 Autor: editor

El Govern impulsa el desplegament de la fibra òptica en equipaments culturals


<< Tornar     

La Generalitat de Catalunya destinarà 3.200.000 euros al desplegament de fibra òptica per impulsar l'Anella Cultural i interconnectar-la amb altres anelles, com la Cientí­fica

La fibra òptica permet un ample de banda superior
La fibra òptica permet un ample de banda superior

El Departament de Governació i Administracions Públiques ha transferit 3.200.000 d'euros al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) per al desplegament de fibra òptica per a equipaments culturals. Aquests 3,2 milions d'euros signifiquen un gran impuls tant per fer arribar la fibra òptica als equipaments culturals de Catalunya com per posar en funcionament el Punt Neutre d'Interoperabilitat de l'Anella Multiproveïdor i Multitecnologia.
 
El Punt Neutre és l'equipament necessari que permetrà rebre i emetre senyal des de tots els equipaments, amb independència de l'operador. Aquest punt permetrà la interconnexió de l'Anella Cultural amb altres anelles, com l'Anella Cientí­fica.
 
La transferència s'ha fet en aplicació del conveni signat entre el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i el Departament de Governació i Administracions Públiques. Aquest conveni defineix els òrgans de govern de l'Anella Cultural, i identifica i distribueix les seves funcions a l'hora de gestionar el desplegament i ampliació del projecte
 
L'Anella Cultural s'emmarca en el programa Cultura en Gira, que coordina la Subdirecció General de Difusió Artí­stica del Departament de Cultura. í‰s un projecte d'innovació cultural i tecnològica que facilita que l'oferta cultural sigui present en municipis i equipaments que, per la seva ubicació territorial o dimensió, tenen dificultats a programar en viu aquests esdeveniments.
 
A través de l'Anella Cultural s'interconnecten en banda ampla els centres culturals de Catalunya amb el propòsit tant d'inserir el llenguatge audiovisual i les tecnologies en els circuits de creació i difusió culturals, com d'incentivar la coproducció d'esdeveniments culturals entre diversos agents culturals.
 
 Un dels principals objectius de l'Anella és posar en xarxa les grans instal·lacions culturals de Catalunya amb Internet de segona generació i interconnectar-les amb les institucions territorials i municipals.Font: Gencat Etiquetes: equipaments fibra òptica anella cultural

Ho vols compartir?