Govern municipal divendres, 2 de Juny de 2017 Autor: AjTora

Concurrència pública Auxiliar de biblioteca


<< Tornar     

Termini presentació instàncies, 12 de juny de 2017

Durant el mes de juliol la jornada de treball es desenvoluparà a les piscines municipals
Durant el mes de juliol la jornada de treball es desenvoluparà a les piscines municipals Foto: AjTora

Es fa pública la següent concurrència aprovada per Decret d’Alcaldia núm. 50 de data 2 de juny de 2017, per la contractació de personal per raons de necessitat del servei d’estiu per ocupar UNA plaça d’AUXILIAR DE BIBLIOTECA PER LA BIBLIOTECA SANT JORDI DE TORÀ.

Les característiques de la plaça objecte de la convocatòria són:
Titulació: Estar en possessió del Batxillerat, formació professional de segon grau, o equivalent.
Categoria Grup de titulació: C1,
Nivell de coneixement llengua catalana: Nivell C 1
Declaració jurada de no haver estat condemnat/da per delictes contra la llibertat o indemnitat sexual.
Modalitat contractual: laboral temporal a mitja jornada
Horari: 16h a 20h de dilluns a divendres

Durada: fins 31 de juliol de 2017

Lloc de treball: Durant el mes de juliol la jornada de treball es desenvoluparà a les piscines municipals, atès que es realitza l’activitat de “bibliopiscina” .

Fe d'errates: En l'apartat 2, pàgina3 del document adjunt, on hi diu 'la puntuació global per Formació' ha de dir 'la puntuació global per a l'experiència'.


Adjunts:   Convocatoria-bibliopiscina.pdfEtiquetes: concurrència pública auxiliar biblioteca torà

Ho vols compartir?