Govern municipal divendres 28 setembre 2018 Autor: AjTora

Convocatòria de Borsa de Treball de Tècnic d'educació infantil


<< Tornar     

Termini de presentació de sol·licituds 18 d'octubre

Convocatòria de Borsa de Treball de Tècnic d'educació infantil per a la llar d’infants municipal El Jardí Autor: AjTora

L'Ajuntament de Torà ha publicat un edicte de convocatòria i bases de creació de borsa de treball de personal tècnic d’educació infantil per a la llar d’infants municipal El Jardí.

L’objecte d’aquestes Bases és regular la creació d’una borsa de treball de tècnics/ques d’educació infantil, mitjançant concurs lliure, en règim de personal laboral temporal, subgrup C1, per donar cobertura d’una manera àgil a necessitats concretes i prioritàries de personal per excés a acumulació de tasques, per baixes laborals i altres contingències que impedeixin donar continuïtat d’una manera adequada al servei de la llar d’infants.

La inclusió en la borsa de treball no suposa per sí mateixa un dret a la contractació, sent exclusivament la seva funció la de servir de relació ordenada i baremada d’aspirants per cobrir necessitats de contractació temporal que no puguin ser ateses pel personal de plantilla existent.

Les característiques del lloc de treball per a la constitució de la borsa són les següents:
Adscripció orgànica: Llars d’Infants Municipals “El Jardí”
Denominació: tècnic/a d’educació infantil
Règim: personal laboral temporal
Subgrup de classificació: C1
Categoria: tècnic/a d’educació infantil
Jornada: jornada completa o parcial segons les necessitats del servei.
Horari: l’horari ordinari establert per la Llar d’infants a concretar segons organització de treball, i les necessitats del servei.


Adjunts:  edicte-borsa-treball.pdfEtiquetes: borsa treball tècnic educació infantil torà
Compartit per tora.cat

Ho vols compartir?


diumenge 19 gener 2020
Hola, Editar Sortir

Especials

Canvi de comarca
Gos sacrificat
fractura hidràulica (fracking)
10 més llegides

Traductor / Translator