Govern municipal divendres, 28 de Setembre de 2018 Autor: AjTora

Convocatòria de Borsa de Treball de Tècnic d'educació infantil


<< Tornar     

Termini de presentació de sol·licituds 18 d'octubre

Convocatòria de Borsa de Treball de Tècnic d'educació infantil per a la llar d’infants municipal El Jardí
Convocatòria de Borsa de Treball de Tècnic d'educació infantil per a la llar d’infants municipal El Jardí Foto: AjTora

L'Ajuntament de Torà ha publicat un edicte de convocatòria i bases de creació de borsa de treball de personal tècnic d’educació infantil per a la llar d’infants municipal El Jardí.

L’objecte d’aquestes Bases és regular la creació d’una borsa de treball de tècnics/ques d’educació infantil, mitjançant concurs lliure, en règim de personal laboral temporal, subgrup C1, per donar cobertura d’una manera àgil a necessitats concretes i prioritàries de personal per excés a acumulació de tasques, per baixes laborals i altres contingències que impedeixin donar continuïtat d’una manera adequada al servei de la llar d’infants.

La inclusió en la borsa de treball no suposa per sí mateixa un dret a la contractació, sent exclusivament la seva funció la de servir de relació ordenada i baremada d’aspirants per cobrir necessitats de contractació temporal que no puguin ser ateses pel personal de plantilla existent.

Les característiques del lloc de treball per a la constitució de la borsa són les següents:
Adscripció orgànica: Llars d’Infants Municipals “El Jardí”
Denominació: tècnic/a d’educació infantil
Règim: personal laboral temporal
Subgrup de classificació: C1
Categoria: tècnic/a d’educació infantil
Jornada: jornada completa o parcial segons les necessitats del servei.
Horari: l’horari ordinari establert per la Llar d’infants a concretar segons organització de treball, i les necessitats del servei.


Adjunts:   edicte-borsa-treball.pdfEtiquetes: borsa treball tècnic educació infantil torà

Ho vols compartir?