Govern municipal dimarts, 14 de Maig de 2019 Autor: AjTora

Convocatòria Ple extraordinari


<< Tornar     

Dimarts 14 de maig, a les 21:00h

Convocatòria Ple extraordinari
Convocatòria Ple extraordinari Foto: AjTora

El dimarts 14 de maig de 2019, a les 21:00h, a la sala d'actes de l'Ajuntament amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovació, si escau, de la tramitació del PEU autònom d’acord amb el que estableix l’article 85.3.b del TRLUC.


2.- Aprovació, si s’escau, el contracte de serveis per dur a terme el servei de tècnic interventor per supervisar la reversió dels béns i elements afectes al servei d’abastament d’aigua al municipi de Torà per l’expiració del contracte administratiu de gestió del servei públic d’abastament d’aigua.

3.- Aprovació, si s’escau, dels models de declaració d’interessos de càrrecs electes i la declaració d’incompatibilitats.


4.- Aprovació, si s’escau, l’adhesió al conveni subscrit entre l’organisme autònom de prefectura central de trànsit i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, anomenat “Convenio de colaboración entre el organismo Autónomo jefatura central de trafico y la federación espanyola de municipios y provincias para el intercambio de información y la mutua colaboración administrativa.”Etiquetes: ple extraordinari torà

Ho vols compartir?