Govern municipal dimecres, 1 de Abril de 2020 Autor: AjTora

Suspensió del Mercadal de Torà 2020


<< Tornar     

Previst pel 10 d’abril de 2020, Divendres Sant, afecta a les parades i la fira

Mercadal de Torà 2019
Mercadal de Torà 2019 Foto: Ramon Sunyer

L'Ajuntament de Torà ha publicat un edicte pel qual es fa saber que s’ha suspès el mercat de venda no sedentària fora d’establiment comercial del Divendres Sant i la fira “El mercadal de Torà” del dia 10 d’abril de 2020, arran de la declaració de l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID_19.

Edicte


PRIMER.- Per tal d'evitar les concentracions nombroses de gent al carrer i proporcionar les condicions necessàries perquè els ciutadans estiguin a casa i evitar més contagis en els pròxims dies, es suspèn a tots els efectes el mercat setmanal de venda no sedentària fora d’establiment comercial (venda ambulant i de caràcter generalista) del Divendres Sant, així com la Fira denominada “El Mercadal” del Divendres Sant previst pel 10 d’abril de 2020.

SEGON.- Prohibir la col·locació de qualsevol tipus de parada a la via pública el dia 10 d’abril de 2020, incloses les de venda ambulant de productes alimentaris i de primera necessitat i les parades d’associacions, clubs i entitats sense ànim de lucre.

TERCER.- Procedir a retornar les taxes que pel concepte d’ocupació de via pública hagin satisfet anticipadament els paradistes.

QUART.- Fer pública aquesta Resolució i publicar-la a la seu electrònica de la corporació, al BOP de Lleida per al coneixement general, així com procedir a la seva difusió a través de les diferents xarxes de comunicació municipals.

CINQUÈ.- Comunicar la present Resolució a tots/es els/les regidors/es de la Corporació.

SISÈ.- Comunicar aquesta Resolució a la Comunitat Autònoma als efectes de compliment de l’establert en l’apartat Segon de l’Ordre SND/234/2020, de 15 de març, sobre adopció de disposicions i mesures de contenció i remissió d’informació al Ministeri de Sanitat davant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

SETÈ.- Sens perjudici de la seva immediata executivitat, d’aquesta Resolució es donarà compte al Ple en la primera Sessió Ordinària que celebri.”

Per la qual cosa es fa públic als efectes del seu coneixement general. Torà, 1 d’abril de 2020.

L’Alcalde,
Magí Csocollola i Andreu

Ban suspensió del Mercadal de Torà 2020 - Torà
Ban suspensió del Mercadal de Torà 2020
Foto: AjTora

Adjunts:   Edicte-suspensio-Mercadal-2020.pdfEtiquetes: suspensió mercadal torà

Ho vols compartir?