Govern municipal divendres, 12 de Juny de 2020 Autor: AjTora

Convocatòria Ple ordinari


<< Tornar     
Convocatòria Ple ordinari
Convocatòria Ple ordinari Foto: AjTora

El divendres 12 de juny de 2020, a les 21h, el ple es realitzarà en format telemàtic i el podreu seguir en directe per Youtube en aquest enllaç, amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 13 de març de 2020).

I. PART RESOLUTIVA

2.- Aprovació de la ratificació de la resolució d’alcaldia núm. 72/2020 i el funcionament dels òrgans col·legiats de l’ajuntament de Torà.
3.- Aprovació, si escau, la revisió i actualització del pla director de l’aigua del municipi de Torà.
4.- Aprovació, si s’escau, la pròrroga del conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal de la Segarra i l’Ajuntament de Torà en matèria de diversos serveis comarcals i la seva addenda
5.- Aprovació, si s’escau, la pròrroga del conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal de la Segarra i l’Ajuntament de Torà en matèria d’assistència tècnica, relativa al servei d’urbanisme i la seva addenda
6.- Aprovació, si escau, de l’expedient de Reconeixement extrajudicial de crèdit.
7.- Aprovació, si escau, la moció de la societat de caçadors l’escapada Claret, st. Serni i Cellers.

II. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
8.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d’alcaldia.
9.- Donar compte de les rendicions fetes al ministeri d’economia i hisenda: informes trimestrals de lluita contra la morositat i període mig de pagament a proveïdors 1rt trimestre 2020.
10.- Informes d’alcaldia.

11.- Precs i preguntes.

L’Alcalde,
Magí Coscollola Andreu
Torà, 9 de juny de 2020

Convocatòria Ple ordinari - Torà
Convocatòria Ple ordinari
Foto: AjTora
Podeu seguir el ple en directe a Youtube - Torà
Podeu seguir el ple en directe a Youtube
Foto: AjTora

Adjunts:   CONVOCATÒRIA-PLE-2020-06-12.pdfEtiquetes: ple ordinari torà

Ho vols compartir?