Govern municipal divendres, 3 de Juliol de 2020 Autor: AjTora

Convocatòria Ple ordinari


<< Tornar     
Convocatòria Ple ordinari
Convocatòria Ple ordinari Foto: AjTora

El divendres 3 de juliol de 2020, a les 21h, a la sala d'actes de l'Ajuntament amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors (12 de juny de 2020).

I. PART RESOLUTIVA

2.- Aprovació, si escau, de la proposta de fixació de les festes locals del municipi de Torà per a l’any 2021.
3.- Aprovació, si s’escau, la declaració d’especial interès i utilitat pública municipal de les obres d’implantació de l’àrea de reciclatge.
4.- Aprovació, si escau, la bonificació de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres.
5.- Desestimació de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de la memòria tècnica per la “Rehabilitació de l’edifici sociocultural polivalent al municipi de Torà”.

II. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
6.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d’alcaldia.
7.- Donar compte de les següents actes de la Junta de Govern Local: 16/12/2019 i 29/05/2020.
8.- Informes d’alcaldia.

9.- Precs i preguntes.

L’Alcalde,
Magí Coscollola Andreu
Torà, 30 de juny de 2020Etiquetes: ple ordinari torà

Ho vols compartir?