Govern municipal divendres, 6 de Novembre de 2020 Autor: AjTora

Convocatòria Ple ordinari


<< Tornar     
Convocatòria Ple ordinari
Convocatòria Ple ordinari Foto: AjTora

El divendres 6 de novembre de 2020, a les 18h, a la sala d'actes de l'Ajuntament amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 4 de setembre i 26 d’octubre de 2020).

I. PART RESOLUTIVA
2.- Aprovar provisionalment l’adaptació de les ordenances fiscals reguladores dels impostos municipals de l’Ajuntament de Torà al text/model aprovat per la Diputació de Lleida i publicat al Butlletí Oficial de la Província núm.192 de data 04/10/2019 mantenint els elements potestatius vigents en data 01/01/2020
3.- Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Torà relatiu a l’assumpció de facultats de denúncia i sanció per infraccions a les normes de circulació en vies urbanes.
4.- Aprovació, si escau, la ratificació de la Resolució d’alcaldia núm. 168/2020 i aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Torà al Pla Comarcal en Polítiques d’igualtat de gènere 2020- 2024 del Consell Comarcal de la Segarra
5.- Aprovació, si escau, de l’adhesió de l’Ajuntament de Torà al Pla estratègic per al desenvolupament local i l’ocupació de la Segarra 2025
6.- Aprovació, si s’escau, de la moció de rebuig a la decisió del tribunal suprem d’inhabilitació del president de la Generalitat de Catalunya
7.- Aprovació, si s’escau, del manifest municipalista de rebuig a la sentència del tribunal suprem que inhabilita al molt honorable president de la generalitat, Quim Torra i Pla

II. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
8.- Dació en compte de les rendicions trimestrals al ministeri d'hisenda: informe trimestral del període mig de pagament a proveïdors 3r trimestre 2020
9.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d’alcaldia.
10.- Donar compte de les següents actes de la Junta de Govern Local: 27/08/2020 i 25/09/2020.
11.- Informes d’alcaldia.
12.- Precs i preguntes.

L’Alcalde,
Magí Coscollola i Andreu
Torà, 3 de novembre de 2020

Convocatòria Ple ordinari - Torà
Convocatòria Ple ordinari
Foto: AjTora

Adjunts:   CONVOCATÒRIA-PLE-2020-11-06-w.pdfEtiquetes: portal torà guia torà segarra vall del llobregós lleida catalunya spain cellers vallferosa aguda claret llanera fontanet puigredon sant cerni torà catalonia

Ho vols compartir?