Govern municipal divendres, 12 de Febrer de 2021 Autor: AjTora

Convocatòria Ple extraordinari


<< Tornar     
Convocatòria Ple extraordinari
Convocatòria Ple extraordinari Foto: AjTora

De conformitat amb el que disposa l’article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, amb concordança amb l’article 98.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, quedeu convocat/da a la sessió extraordinària del PLE d’aquest Ajuntament sol·licitada pels regidors dels grups municipals de Junts X Torà i Endavant Torà (Primàries), que tindrà lloc a la sala de Plens el proper:

Divendres 12 de febrer de 2021, a les 18:00h, amb el següent ordre del dia:

1.- Informació, debat i presa de decisions respecte el tema de la Residència de Torà.
2.- Informació, debat i presa de decisions respecte el tema del Servei Mèdic a Torà.

L’Alcalde,
Magí Coscollola i Andreu
Torà, 9 de febrer de 2021Etiquetes: ple extraordinari torà

Ho vols compartir?