Govern municipal dimecres, 5 de Maig de 2021 Autor: AjTora

Convocatòria Ple ordinari


<< Tornar     
Convocatòria Ple ordinari
Convocatòria Ple ordinari Foto: AjTora

El divendres 7 de maig de 2021, a les 19h, a la sala d'actes de l'Ajuntament amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 5 de març i 28 d'abril de 2021 ).

I. PART RESOLUTIVA
2.- Aprovació, si escau, del pressupost de l'Ajuntament de Torà per a l'exercici 2021.
3.- Aprovació, si escau, de la ratificació de la Resolució d'alcaldia núm. 43/2021 i aprovar la sol· licitud de compensació econòmica per a determinats càrrecs electes locals.
4.- Aprovació, si escau, del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Segarra i l'Ajuntament de Torà en matèria de polítiques de joventut.
5.- Aprovació, si s'escau, l'actualització de l'annex 1 del conveni de col·laboració per al finançament de diversos Serveis Comarcals.
6.- Aprovació, si escau, del Conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona, la Diputació de Lleida, els ajuntaments de Cardona, Castellfollit de Riubregós, la Molsosa, Llobera, Pinós, Riner i Torà i l'associació de propietaris Rebrot per a la prevenció d'incendis forestals mitjançant el foment de la gestió forestal estratègica.
7.- Aprovació, si escau, del Conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Torà per a la seva adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions d'Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) per a la coordinació en matèria de protecció civil.
8.- Aprovació definitiva de la memòria valorada de Reforma edifici vestidors/serveis i de la pavimentació del recinte de les piscines municipals al municipi de Torà.

II. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
9.- Dació en compte de les rendicions trimestrals al ministeri d'hisenda: informe trimestral del període mig de pagament a proveïdors 1r trimestre 2021
10.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d'alcaldia.
11.- Donar compte de les següents actes de la Junta de Govern Local: 19/02/2021 19/03/2021 .
12.- Informes d'alcaldia
13.- Precs i preguntes

L’Alcalde,
Magí Coscollola i Andreu
Torà, 4 de maig de 2021

Convocatòria Ple ordinari - Torà
Convocatòria Ple ordinari
Foto: AjTora

Adjunts:   0869_001-ple-ordinari-torà.pdfEtiquetes: ple ordinari torà

Ho vols compartir?