Govern municipal dimecres, 3 de Novembre de 2021 Autor: AjTora

Convocatòria Ple ordinari


<< Tornar     

La sessió es retransmetrà en directe per Youtube cercant: PLE AJUNTAMENT TORA 2021 11 05

Convocatòria Ple ordinari
Convocatòria Ple ordinari Foto: AjTora

El divendres 5 de novembre de 2021, a les 21h, a la sala d'actes de l'Ajuntament amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 10 de setembre i 19 d’octubre de 2021).

I. PART RESOLUTIVA
2.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió de l’Ajuntament de Torà a la Federació de Municipis de Catalunya.
3.- Aprovació, si s’escau, del règim de dedicació i retribució de determinats membres de la corporació.
4.- Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Segarra i l’Ajuntament de Torà en matèria d’assistència informàtica i l’annex/addenda corresponent.
5.- Aprovació, si s’escau, de la cinquena modificació de pressupost en la modalitat de crèdit extraordinari.
6.- Aprovació, si s’escau, de la sisena modificació de pressupost en la modalitat de suplement de crèdit.

II. PART DE CONTROL l FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
7.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d’alcaldia.
8.- Donar compte de les següents actes de la Junta de Govern Local: 30/07/2021, 30/08/2021.
9.- Dació en compte de les rendicions trimestrals al Ministeri d'Hisenda: informe trimestral del període mig de pagament a proveïdors 3r trimestre 2021
10.- Informes d’alcaldia
11.- Precs i preguntes

L’Alcalde,
Magí Coscollola i Andreu
Torà, 2 de novembre de 2021Etiquetes: ple ordinari torà

Ho vols compartir?