Govern municipal dimecres, 1 de Desembre de 2021 Autor: AjTora

Convocatòria Ple extraordinari


<< Tornar     

La sessió es retransmetrà en directe per Youtube cercant: PLE AJUNTAMENT TORA 2021 12 03

Convocatòria Ple extraordinari
Convocatòria Ple extraordinari Foto: AjTora

El divendres 3 de desembre de 2021, a les 21h, a la sala d'actes de l'Ajuntament amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovació inicial, si s'escau, de la modificació de les bases d'execució del pressupost de l'any 2021 incorporant la base 55.
2.- Aprovació, si escau, de reconeixement extrajudicial de crèdit d'obligacions.
3.- Aprovació, si escau, de la moció de suport a l'escola catalana
4.- Donar compte de l'informe d'intervenció establert en l'article 15.6 del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, sobre el règim de control intern del sector públic local.
5.- Donar compte de l'informe resum anual de l'Ajuntament de Torà dels resultats del control intern, que s'estableix a l'article 213 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, de l'exercici 2020.
6.- Donar de compte del Pla anual de control financer de l'exercici 2021

L’Alcalde,
Magí Coscollola i Andreu
Torà, 30 de novembre de 2021Etiquetes: ple extraordinari torà

Ho vols compartir?