dimarts, 17 de Novembre de 2015 Autor: AjTora

Modificació d'Ordenances Fiscals any 2016


<< Tornar     
Exposició pública modificació d'Ordenances Fiscals any 2016
Exposició pública modificació d'Ordenances Fiscals any 2016 Foto: Autor

Edicte modificació ordenança
El Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 6 de novembre de 2015, va acordar aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents les modificacions següents:
L’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.
L’ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
L’ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per la prestació de servei de les piscines i instal·lacions esportives municipals.
L’ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa per expedició de
documents administratius.
l’ordenança fiscal núm. 23, reguladora de la taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.
L’ordenança fiscal núm. 25, reguladora del preu públic per entrada i visita guiada a la Torre de Vallferosa.

Seràn d'exposició pública durant trenta dies des de la seva publicació al BOP de Lleida, que s'adjunta.


Adjunts:   edicte.pdfEtiquetes: edictes torà

Ho vols compartir?