Joves Detinguts dimecres, 30 de Abril de 2003 Autor: Endavant

L'ajuntament de Molins de Rei aprova per unanimitat una moció per la llibertat dels joves de Torà


<< Tornar     

El passat dimarts 29 d€šabril de 2003 l€šajuntament de Molins de Rei (Baix Llobregat) aprovà per unanimitat (IC-ENMR, ERC, PSOE, CiU) una moció a favor de la llibertat dels tres joves independentistes de Torà empresonats a Madrid per ordre del jutge Garzón.

La moció fou presentada pels grups d€šERC-AM i d€šIiE (coalició entre IC i Esquerra Nacionalista de Molins de Rei) després de ser negociada amb el comitè local d€šEndavant. El resultat de la votació fou de 17 vots a favor ( 7 d€šIiE, 2 d€šERC, 7 del PSOE, 1 de CiU), 0 abstencions i 0 en contra. Cap grup municipal va realitzar cap intervenció explicant el perquè del seu vot.

Després de la votació un membre d€šEndavant intervingué per valorar el resultat de la votació. Per una banda exposà la seva satisfacció per l€šaprovació de la moció ja que va argumentar que els fets de Torà són d€šextrema gravetat i que cal demanar insistentment la llibertat dels tres joves.

Per altra banda denuncià que el vot positiu dels grups municipals del PSOE i CiU responien a tàctiques electoralistes i no pas a conviccions pròpies ja que en altres ocasions els seus posicionaments han estat ben diferents. Per exemple recordà que fa 3 mesos votaren en contra d€šuna moció presentada per ERC, a instàncies d€šEndavant, en la qual es denunciava la repressió i la pràctica de tortura a les comissaries davant la qual els representants de CiU i PSOE van afirmar que això no passava i que la moció s€šallunyava de la realitat. Recordà també com el PSOE, i CiU en menor mesura, estan colaborant amb el PP activament en el camp de la repressió contra qualsevol moviment que qüestioni l€šactual marc jurí­dic i polí­tic i incomplint peticions del Comitè contra la Tortura de l€šONU com la d€šinstalar càmeres de ví­deo a les comissaries per enregistrar els interrogatoris per tal d€šerradicar la pràctica de la tortura.

Des d€šEndavant creiem que els grups municipals de PSC-PSOE i CiU van votar a favor perquè no quedés en evidència quin és el seu posicionament enfront a les tortures que pateixen els detinguts per motius polí­tics que és el de la complicitat i el silenci, cosa que no interessava a un mes vista de les eleccions municipals. Un fet que ho demostra es que cap alt càrrec del PSC-PSOE o de CiU ha denunciat l€šoperació policial ni les tortures malgrat el vot a contracor en el plenari de Molins de Rei.

Per tot això, des d€šEndavant seguirem denunciant la pràctica de la tortura al nostre paí­s tan abans i després de les eleccions i a tots els nivells ja que entenem que davant d€šaquest tema no valen posicions ambigües.

MOCIÓ al Ple de l€šAjuntament presentada pels grups municipals d€šERC-AM i d€šIiE.

Els grups municipals presenten al Ple la moció de suport al Manifest dels alcaldes de Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, Pujalt, Molsosa i Calaf, en relació als joves Jordi Vilaseca Cantacorps, Jordi Torné Chimenos i Antoni Codina Agulló i als darrers aconteixements succeïts, la qual es transcriu a continuació.

"Els nostres municipis han viscut durant aquests últims dies tot un seguit de fets, que creiem cal explicar i denunciar davant l€šopinió pública:

La desaparició d€šun noi de Torà que va mobilitzar durant més de dotze hores veïns i bombers en una recerca infructuosa per les carreteres properes, fins que, gràcies a les gestions dels seus familiars, ens van assabentar que havia estat detingut per la policia.

L€šocupació des de fa mesos dels nostres municipis per forces policials que, en gran nombre, tant en cotxes sospitosament instal·lats durant hores en camins i carrers de les nostres poblacions, han alterat la quotidianitat dels nostres veïns.

El desplegament de les forces de policia, tant estatals com autonòmiques, durant el passat dia 2 d€šabril, amb uns efectius desproporcionats i alarmants per les nostres carreteres i carrers, habitualment tranquils i pací­fics com correspon a qualsevol població rural.

Per tot això els ajuntaments signants, sense entrar en la valoració ni els motius pels quals ha estat detingut aquest noi de Torà, manifestem:

La nostra queixa per la manera tan desproporcionada i alarmant com han actuat les forces policials.

La nostra preocupació per l€šalarma social i el temor que ha provocat en els nostres veïns l€šactuació de la força policial. La policia ha de vetllar per la nostra seguretat, no pas crear alarma, temor i desconcert entre la població a la qual ha de servir.

La nostra protesta per la sensació d€šinseguretat i manca de llibertat que ha provocat aquest desplegament desmesurat, a la vegada que denunciem també la manca total d€šinformació als responsables dels governs locals afectats.

Actuacions com aquesta desprestigien les institucions democràtiques i vulneren les llibertats individuals i col·lectives dels ciutadans.

Per tot plegat demanem:

Que part dels responsables d€šaquesta situació se€šns donin les explicacions i, si cal, les disculpes pertinents i que es prenguin les mesures perquè no es tornin a repetir actuacions policials com aquesta, que alterin de forma innecessària i gratuïta la vida dels ciutadans dels nostres municipis.

La Vall de Llobregós, 3 d€šabril de 2003"

D€šaltra banda, els grups municipals han tingut coneixement de la situació a la qual es troben els joves esmentats:

Jordi Vilaseca Cantacorps es troba en presó preventiva a Aranjuez (Madrid) després de ser hospitalitzat i incomunicat al centre psiquiàtric Santa Maria de Lleidaa conseqüència d'una taquicàrdia.

Jordi Torné Chimenos i Antoni Codina Agulló es troben en presó preventiva a Alcalá-Meco (Madrid).

Per això és evident la preocupació existent ja que l€šEstat espanyol surt anualment als informes d€šAmnistia Internacional i altres entitats com a estat on es practica la tortura.

Per tot el que ha estat explicitat, es proposa al Ple de l€šAjuntament que acordi:

Primer.- Manifestar la nostra solidaritat amb els joves Jordi Vilaseca Cantacorps, Jordi Torné Chimenos i Antoni Codina Agulló, veïns de la població de Torà, a Lleida, i a la seva familia.

Segon.- Adherir-nos al Manifest dels Alcaldes de Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, Pujalt, Molsosa i Calaf, transcrit anteriorment.

Tercer.- Exigir a les administracions judicials implicades que es respecti la pressumpció d€šinocència als tres joves detinguts.

Quart.- Exigir a les administracions judicials implicades la llibertat dels tres joves detinguts, atesa la situació d€šinseguretat i manca de llibertat que ha provocat l€šaplicació de la llei antiterrorista als detinguts i el desplegament policial desmesurat portat a terme.

Cinquè.- Traslladar el present acord a la Delegació del Govern a Catalunya i als grups polí­tics del Parlament de Catalunya, així­ com també als alcaldes signants del Manifest i als tres joves empresonats.

Molins de Rei, 30 d€šabril de 2003


Etiquetes: detinguts torà mocions suport ajuntaments molins de rei

Ho vols compartir?