Joves Detinguts divendres, 2 de Maig de 2003 Autor: Editor

L'ajuntament d'Igualada s'adhereix al Manifest dels ajuntaments de l'Alta Anoia


<< Tornar     

El plenari de l'ajuntament anoienc del dia 15 d'abril, va aprovar per majoria absoluta una proposta conjunta presentada pels grups Entesa per Igualada, CiU i ERC. La proposta va tenir 18 vots a favor i només un vot en contra del representant del grup del PP.

Arran dels últims fets esdevinguts al municipi de Torà, en relació a la detenció del veí­ d'aquest municipi segarrenc així­ com els aconteixements esdevinguts en els dies següents a la seva detenció en els municipis veïns de Torà i pertanyents a la comarca d'Anoia,

Es proposa al ple mostrar l'adhesió d'aquest consistori al Manifest dels ajuntaments de Pujalt, Castellfollit de Riubregós i Calonge de Segarra, que transcrit literalment diu el següent:

Els alcaldes dels municipis esmentats posen de manifest que:

Els nostres municipis han viscut durant aquests últims dies tot un seguit de fets, que creiem cal explicar i denunciar davant l'opinió pública:

1.- La desaparició d'un noi de Torà que va mobilitzar durant més de dotze hores veïns i bombers en una recerca infructuosa per les carreteres properes, fins que, gràcies a les gestions dels seus familiars, ens van assabentar que havia estat detingut per la policia.

2.- L'ocupació des de fa mesos dels nostres municipis per forces policials que, en gran nombre, tant en cotxes oficials com en cotxes sospitosament instal·lats, durant hores en camins i carrers de les nostres poblacions, han alterat la quotidianitat dels nostres veïns.

3.- El desplegament de les forces de policia, tant estatals com autonòmiques, durant el passat dia 2 d'abril, amb uns efectius desproporcionats i alarmants per les nostres carreteres i carrers,
habitualment tranquils i pací­fics com correspon a qualsevol població rural.

Per tot això els ajuntaments signants, sense entrar en la valoració ni els motius pels quals ha estat detingut aquest noi de Torà, manifestem:

Primer: La nostra queixa per la manera tan desproporcionada i alarmant com han actuat les forces policials.

Segon: La nostra preocupació per l'alarma social i el temor que ha provocat en els nostres veïns l'actuació de la força policial. La policia ha de vetllar per la nostra seguretat, no pas per crear alarma, temor i desconcert entre la població a la qual ha de servir.

Tercer: La nostra protesta per la sensació d'inseguretat i manca de llibertat que ha provocat aquest desplegament desmesurat, a la vegada que denunciem també, la manca total d'informació als responsables dels governs locals afectats.

Quart: Actuacions com aquesta desprestigien les institucions democràtiques i vulneren les llibertats individuals i col·lectives dels ciutadans.

Per tot plegat demanem:

Que per part dels responsables d'aquesta actuació, se'ns donin les explicacions i, si cal, les disculpes pertinents i que es prenguin les mesures perquè no es tornin a repetir actuacions policials, com aquesta, que alterin de forma innecessària i gratuïta la vida dels ciutadans dels nostres municipis.

La Vall del Llobregós, 3 d'abril de 2003.

D'acord amb aquest text, es proposa al ple d'aquest Ajuntament l'adopció de l'acord següent:

Primer: Mostrar l'adhesió del nostre municipi al manifest signat pels municipis anoiencs de Pujalt, Castellfollit de Riubregós i Calonge de Segarra.

Segon: Trametre l'actual acord a la Direcció General d'Administració local de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria de Governació de la Generalitat de Catalunya, a la Delegació del Govern de l'Estat a Catalunya, al Consell Comarcal de l'Anoia i als alcaldes i/o alcaldesses dels municipis de Torà, Pujalt, Castellfollit de Riubregós i Calonge de Segarra.

Sotmès l'assumpte a votació constituït el Ple de l'Ajuntament amb el quòrum d'un terç de membres, en votació ordinària i per majoria absoluta obtinguda per 18 vots a favor dels grups de l'Entesa per Igualada, ERC i CIU i 1 vot en contra dels grup del PP del total de 21 Regidors que de dret i fet composen la Corporació, s'APROVA la proposta en els seus termes.

Etiquetes: detinguts torà mocions suport ajuntaments igualada

Ho vols compartir?