Joves Detinguts divendres 2 maig 2003 Autor: Editor

L'ajuntament d'Igualada s'adhereix al Manifest dels ajuntaments de l'Alta Anoia


<< Tornar     

El plenari de l'ajuntament anoienc del dia 15 d'abril, va aprovar per majoria absoluta una proposta conjunta presentada pels grups Entesa per Igualada, CiU i ERC. La proposta va tenir 18 vots a favor i només un vot en contra del representant del grup del PP.

Arran dels últims fets esdevinguts al municipi de Torà, en relació a la detenció del veí­ d'aquest municipi segarrenc així­ com els aconteixements esdevinguts en els dies següents a la seva detenció en els municipis veïns de Torà i pertanyents a la comarca d'Anoia,

Es proposa al ple mostrar l'adhesió d'aquest consistori al Manifest dels ajuntaments de Pujalt, Castellfollit de Riubregós i Calonge de Segarra, que transcrit literalment diu el següent:

Els alcaldes dels municipis esmentats posen de manifest que:

Els nostres municipis han viscut durant aquests últims dies tot un seguit de fets, que creiem cal explicar i denunciar davant l'opinió pública:

1.- La desaparició d'un noi de Torà que va mobilitzar durant més de dotze hores veïns i bombers en una recerca infructuosa per les carreteres properes, fins que, gràcies a les gestions dels seus familiars, ens van assabentar que havia estat detingut per la policia.

2.- L'ocupació des de fa mesos dels nostres municipis per forces policials que, en gran nombre, tant en cotxes oficials com en cotxes sospitosament instal·lats, durant hores en camins i carrers de les nostres poblacions, han alterat la quotidianitat dels nostres veïns.

3.- El desplegament de les forces de policia, tant estatals com autonòmiques, durant el passat dia 2 d'abril, amb uns efectius desproporcionats i alarmants per les nostres carreteres i carrers,
habitualment tranquils i pací­fics com correspon a qualsevol població rural.

Per tot això els ajuntaments signants, sense entrar en la valoració ni els motius pels quals ha estat detingut aquest noi de Torà, manifestem:

Primer: La nostra queixa per la manera tan desproporcionada i alarmant com han actuat les forces policials.

Segon: La nostra preocupació per l'alarma social i el temor que ha provocat en els nostres veïns l'actuació de la força policial. La policia ha de vetllar per la nostra seguretat, no pas per crear alarma, temor i desconcert entre la població a la qual ha de servir.

Tercer: La nostra protesta per la sensació d'inseguretat i manca de llibertat que ha provocat aquest desplegament desmesurat, a la vegada que denunciem també, la manca total d'informació als responsables dels governs locals afectats.

Quart: Actuacions com aquesta desprestigien les institucions democràtiques i vulneren les llibertats individuals i col·lectives dels ciutadans.

Per tot plegat demanem:

Que per part dels responsables d'aquesta actuació, se'ns donin les explicacions i, si cal, les disculpes pertinents i que es prenguin les mesures perquè no es tornin a repetir actuacions policials, com aquesta, que alterin de forma innecessària i gratuïta la vida dels ciutadans dels nostres municipis.

La Vall del Llobregós, 3 d'abril de 2003.

D'acord amb aquest text, es proposa al ple d'aquest Ajuntament l'adopció de l'acord següent:

Primer: Mostrar l'adhesió del nostre municipi al manifest signat pels municipis anoiencs de Pujalt, Castellfollit de Riubregós i Calonge de Segarra.

Segon: Trametre l'actual acord a la Direcció General d'Administració local de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria de Governació de la Generalitat de Catalunya, a la Delegació del Govern de l'Estat a Catalunya, al Consell Comarcal de l'Anoia i als alcaldes i/o alcaldesses dels municipis de Torà, Pujalt, Castellfollit de Riubregós i Calonge de Segarra.

Sotmès l'assumpte a votació constituït el Ple de l'Ajuntament amb el quòrum d'un terç de membres, en votació ordinària i per majoria absoluta obtinguda per 18 vots a favor dels grups de l'Entesa per Igualada, ERC i CIU i 1 vot en contra dels grup del PP del total de 21 Regidors que de dret i fet composen la Corporació, s'APROVA la proposta en els seus termes.

Etiquetes: detinguts torà mocions suport ajuntaments igualada

Lectures: 481 Darrera: 14.05.2021

Ho vols compartir?


dilluns 27 setembre 2021
Logina

Especials

Canvi de comarca
Gos sacrificat
fractura hidràulica (fracking)

Informacions Destacades

1 Ajuntaments que han subscrit mocions de suport
2 Moció de suport per als ajuntaments
3 Col·laboracions econòmiques
4 Objectius
10 més llegides

Butlletins

Butlletí­ num 6
Butlletí­ num 5
Butlletí­ num 4
Butlletí­ num 3
Butlletí­ num 2
Butlletí­ num 1
Són en format PDF. S'obren en una nova finestra

Àlbums destacats

Arribada al poble
Arribada al poble
10 Fotos
Cims solidaris
Cims solidaris
14 Fotos
Actes Plataforma contra la guerra
Actes Plataforma contra la guerra
12 Fotos

Traductor / Translator