Economia dimecres, 19 de Octubre de 2011 Autor: editor

La qualitat de la carn porcina pot millorar reduint l'estrès animal


<< Tornar     

Un estudi elaborat per l'IRTA conclou que la qualitat de la carn és millor amb un dejuni de 24 hores que de 12 hores abans del sacrifici

Detall d'una granja porcina
Detall d'una granja porcina

Un estudi elaborat per investigadors de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA ), adscrit al Departament d'Agricultura, ha examinat si els factors previs al sacrifici del porc són determinants per disminuir el nivell d'estrès de l'animal i millorar-ne, per tant, la qualitat de la carn.€¨Â Com a primer pas, s'ha analitzat una mostra de 72 animals en condicions d'estrès mí­nim. Aquestes condicions es donen quan aquest animals són transportats en trajectes curs i suaus, i quan viatgen amb animals del mateix corral. En aquest sentit, s'ha estudiat quin efecte ha tingut el dejuni d'aquests porcs per veure com afectava al benestar dels porcs i a la qualitat de la carn.€¨Â €¨

A més de comprovar que el nerviosisme dels animals augmentava durant l'espera abans de ser sacrificats, l'estudi ha demostrat que quan els porcs es tractaven amb el mí­nim estrès possible 'la carn perd força lí­quid si el perí­ode entre el començament del dejuni i el sacrifici de l'animal és de 12 hores.€¨Â €¨En canvi, si el temps transcorregut s'allarga fins a 24 hores s'observa que la carn té millors caracterí­stiques des del punt de vista tecnològic i, per tant, tindrà millor capacitat de retenció d'aigua i serà més adequada per a ser comercialitzada com a carn fresca.€¨Â 

Amb aquest mètode és possible reduir l'exsudació, un dels defectes més importants que determinen la qualitat d'una carn. No obstant això, els animals van ser tractats en condicions de mí­nim estrès i caldria traslladar l'experiment a un tractament més pròxim al comercial per a corroborar aquestes observacions.€¨Â 

€¨Per altra banda, amb l'objectiu de reduir l'estrès dels animals tenint en compte la seva susceptibilitat, també es va analitzar l'efecte del magnesi i del triptòfan (aminoàcid implicat en la regulació de la son i del plaer) com a pal·liatius de l'estrès, en una mostra de 61 i 69 animals, respectivament. En el primer cas, el bestiar va ser sotmès al mí­nim estrès possible, mentre que en el segon les condicions van ser més pròximes a les comercials. Segons els resultats de la investigació, incloent aquestes substàncies en el pinso cinc dies abans del sacrifici, els porcs pateixen menys l'estrès a l'escorxador i, conseqüentment, la qualitat de la seva carn millora. Tanmateix, aquesta investigació bàsica necessita una experimentació en condicions comercials reals i adaptada al creuament genètic utilitzat per a poder traslladar les seves conclusions al mercat.Etiquetes: granges bestiar porcí­ estudis irta

Ho vols compartir?