Govern municipal dilluns, 24 de Juliol de 2017 Autor: AjTora

Anunci de concurrencia pública de plaça vacant de cuidador/a de la Residència Mare de Déu de l’Aguda


<< Tornar     

Últim dia presentació instàncies 31 de juliol de 2017

Residència gent gran Mare de Deú de l’Aguda
Residència gent gran Mare de Deú de l’Aguda Foto: Ramon Sunyer

Es fa pública la següent concurrència aprovada per Decret d’Alcaldia núm. 72 de data 19 de juliol de 2017, per la contractació d’UNA plaça de personal per poder prestar un servei essencial.
Lloc de treball: CUIDADOR/A LA RESIDÈNCIA MARE DE DÉU DE L’AGUDA.

Les característiques de la plaça objecte de la convocatòria són:
Titulació: Estar en possessió d’alguna de les següents titulacions:

- Tècnic/a en atenció sociosanitària, tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència, tècnic/a en cures auxiliar d’infermeria, tècnic/a auxiliar de clínica, tècnic/a auxiliar d’infermeria, tècnic/a superior d’integració social o titulacions equivalents.

- Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials o les vies equivalents que es determinin per al reconeixement de l’experiència laboral.
- Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones en el domicili


Categoria Grup de titulació: C1,

Nivell de coneixement llengua catalana: Nivell B2

Modalitat contractual: laboral temporal a jornada complerta.

Horari: torn nocturn de 19:30h a 07:30h setmanes alternes

- 1a setmana: dilluns, dimecres, dissabte, i diumenge

- 2a setmana: dimarts, dijous, divendres

Inici: 15/08/2017 torn de la 2a setmana

Durada: 15/08/2017 fins cobrir vacant a través del corresponent procés selectiu.

Lloc de treball: Residència Mare de Déu de l’Aguda


Adjunts:   Anunci-de-concurrència-fins-cobertura-procés-selectiu.pdfEtiquetes: oferta treball cuidador torà

Ho vols compartir?