Govern municipal dimarts 9 octubre 2018 Autor: AjTora

Edicte de nou carrer 1 d’Octubre


<< Tornar     

En homenatge a la jornada de l'1 d'octubre de 2017

Edicte de nou carrer 1 d’Octubre Autor: AjTora

Pel present es fa saber que el Ple de l’Ajuntament de Torà, en sessió extraordinària de data 28 de setembre de 2018, va adoptar el següents acords:

“Primer. Aprovar el canvi de nom del tram final del carrer de les Eres, que va des de la cruïlla amb el carrer del Doctor Maluquer fins a la cruïlla amb el carrer de l’Hospital i la Carretera de Calaf (C-1412A), per “carrer 1 d’Octubre”.

Segon. Facultar a l’alcalde per tal de disposar la retolació del carrer esmentat.

Tercer. Comunicar aquest acord a l’Institut Nacional d’Estadística, l’Institut d’Estadística de Catalunya, Correus, Cadastre, Registre de la Propietat i altres empreses i organismes que puguin resultar afectats, publicar-ho al BOP, al web de l’Ajuntament i al tauler d’anuncis i notificar-ho a tots els veïns i veïnes que hi tenen domicili.”

El que es publica als efectes de general coneixement.
Torà, 1 d’octubre de 2018
L’alcalde, Magí Coscollola i Andreu

El nou carrer  '1 d’Octubre', durant la jornada del referèndum - Torà
El nou carrer '1 d’Octubre', durant la jornada del referèndum
Autor: Ramon Sunyer


Etiquetes: carrer 1 d'octubre torà segarra vall del llobregós
Compartit per tora.cat

Ho vols compartir?


dimarts 28 gener 2020
Hola, Editar Sortir

Especials

Canvi de comarca
Gos sacrificat
fractura hidràulica (fracking)
10 més llegides

Traductor / Translator