Polí­tica diumenge, 1 de Desembre de 2002 Autor: CUP

CONVOCATí’RIA DE PLE:Ordre del dia


<< Tornar     

CONVOCATí’RIA DE PLE
sessió ordinària
3 de desembre de 2002
20 hores

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Plec de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte de l'obra "Rehabilitació dels espais públics: carrer Nou i places Pati i Vilavella", mitjançant concurs pel procediment obert.
3. Primera certificació d'obra "Abastament d'aigua potable a les masies de Vallferosa, Puigredon i Fontanet".
4. Ratificació del decret d'alcaldia sobre l'adjudicació de l'obra "Adaptació planta baixa de Cal Clarenes a zona d'esplai juvenil".
5. Pla d'ocupació de les terres de Lleida, d'acord amb la sol·licitud feta per "Cereals i llavors Torra SL".
6. Acceptació d'herència de la sra. Maria Jiménez i Gracia.
7. Revisió complement de destí­ funcionaris municipals i complement especí­fic personal laboral.
8. Moció d'ACM i FMC sobre el projecte de llei de reforma de la LRHL (reguladora d'hisendes locals).
9. Propostes de la CUP: Aprovació d'un Reglament Orgànic Municipal (ROM) i creació d'un Consell municipal d'actuació territorial. (Veure documents adjunts)
10. Relació de decrets d'alcaldia.
11. Estat de comptes de la Mini Residència geriàtrica.
12. Relació de decrets d'alcaldia de despeses aprovades pel seu pagament.
13. Relació de decrets d'alcaldia de llicències d'obres atorgades.
14. Precs i preguntes.

Etiquetes: ajuntament plenaris

Ho vols compartir?


dilluns, 17 de Juny de 2024
Logina

Especials

Canvi de comarca
Gos sacrificat
fractura hidràulica (fracking)
10 més llegides

Àlbums destacats

Democràcia real
Democràcia real
16 Fotos
Eleccions
Eleccions
31 Fotos