Polí­tica divendres 31 gener 2003 Autor: CUP

CONVOCATÒRIA DE PLE: 31 gener


<< Tornar     

CONVOCATí’RIA DE PLE
sessió ordinària
DIA 31 DE GENER DEL 2003
HORA: 20 HORES

1.LECTURA I APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
2.APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE"URBANIZACIÓ ZONA INDUSTRIAL AGUDA SUD.
3.APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE "PARC DE BOMBERS VOLUNTARIS"
4.ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE L´OBRA"PLAí‡A DEL PATI,NOU I VILAVELLA"
5.APROVACIÓ DE LA 20NA I íšLTIMA CERTIFICACIÓ DE l´OBRA"URBANITZACIÓ CARRER ORIENT"
6. APROVACIÓ DE LA 20NA I íšLTIMA CERTIFICACIÓ DE L´OBRA"ILERGETS PROLONGACIÓ I CLOT"
7.APROVACIÓ DE LA 20NA CERTIFICACIÓ"ABASTAMENT AIGUA POTABLE DE LES MASIES DE VALLFEROSA, PUIGREDÓ I FONTANET".
8. APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ OBRA"ARRANJAMENT INFRASTUCTURES MUNICIPALS,NEVADES 2001"
9.APROVACIÓ DEL PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES QUE HAN DE REGIR CONTRACTACIÓ DE L´OBRA"PLAí‡A DE CLARET I ACCí‰S A SANT SERNI"
10.APROVACIÓ ACTUACIÓ "VESTIDORS CAMP DE FUTBOL" ATÈS LA CONVOCATí’RIA DE SUBVENCIONS EQUIPAMENTS ESPORTIUS 2002-2005.
11.APROVACIÓ DELS PADRONS FISCALS(CEMENTIRI,CLAVEGUERAM,GUALS,PORTES A L´EXTERIOR,OCUPACIÓ VIA PíšBLICA)
12.APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL,EXERCICI 2001?.
13.MOCIÓ CONTRA LES DECLARACIONS DEL PRESIDENT DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
14.MOCIÓ AJUDA URGENT PER PALIAR LA FAM A L´í€FRICA.
15.RELACIÓ DECRETS ALCALDIA.
16.ESTAT DE COMPTES MINI RESIDÈNCIA.
17.RELACIÓ DECRETS ALCALDIA DE DESPESES PER AL SEU PAGAMENT.
18.RELACIÓ DECRETS ALCALDIA DE LLICÈNCIES D´OBRA.
19.PRECS I PREGUNTES.

Etiquetes: ajuntament plenaris

Lectures: 651 Darrera: 11.09.2022

Ho vols compartir?