Polí­tica divendres, 30 de Juliol de 2004 Autor: editor

Acords Ple Municipal de juliol


<< Tornar     

Ordre del dia:

1- Lectura i aprovació,si s'escau, de l'acta de la sessió anterior( aprovada per unanimitat).

2- Aprovació,si s'escau, de les dues festes locals per l'any 2005 (es va acordar deixar-ho pel Ple de setembre).

3- Proposta d'acord per fer l'obra de "pavimentació dels camins del Pla de Salomons i de La Torra i millora camí­ de Gilibets,sol·licitar la subvenció corresponent i compromí­s d'Executar-la (aprovat per unanimitat).

4- Ratificació de les al.legacions al Puosc quadrienni 2004-2007(aprovat per unanimitat).

5- Ratificació de les al·legacions al Feder (aprovat per unanimitat).

6- Ratificació de la sol·licitud,en relació a la gestió directa d'un programa del canal múltiple de televisió digital local (aprovat per unanimitat).

7- Aprovació inicial,si s'escau, del pressupost municipal exercici 2004.(Aprovat per 5 vots a favor i 4 abstencions de Ciu)

- Base 15ena, retribucions i indemnitzacions de l'Alcalde i Regidors de l'Ajuntament.

Alcalde: 932,28 euros al mes sense pagues extres, en concepte de retribucions.

Regidors amb cartera Cup i Into: 100 euros al mes d' indemnització per les tasques que comporta el càrrec.(El Tinent d'Alcalde cobra el mateix que la resta de Regidors)

Per assistència a plens municipal: 36,00 euros ( indemnització que cobren tots els regidors de l'Ajuntament).

8- Propostes presentades pel grup de Ciu (es van recollir les propostes i es pendràn en consideració).

9- Proposta del grup municipal de Ciu sobre l'acabament de les obres del camp de futbol.( Ja s'han demanat les subvencions corresponents per l'acabament total d'aquesta obra).

10- Proposta presentada per Ciu sobre el sistema d'adjudicació de l'explotació del bar durant la Festa Major de Torà.(5 vots a favor d'aquesta proposta ciu i Jaume Garrabou) i 4 en contra ( Cup i Into).

El Regidor Jaume Garrabou i Viles en aquest Ple va abandonar el grup de Into i passarà a formar part del Grup Mixt, deixant les carteres que tenia assignades( sanitat, esports i ensenyament).

11- Precs i preguntes.

Font: CUP Etiquetes: ajuntament acords plenari

Ho vols compartir?


dimecres, 19 de Juny de 2024
Logina

Especials

Canvi de comarca
Gos sacrificat
fractura hidràulica (fracking)
10 més llegides

Àlbums destacats

Democràcia real
Democràcia real
16 Fotos
Eleccions
Eleccions
31 Fotos