Polí­tica divendres 30 juliol 2004 Autor: editor

Acords Ple Municipal de juliol


<< Tornar     

Ordre del dia:

1- Lectura i aprovació,si s'escau, de l'acta de la sessió anterior( aprovada per unanimitat).

2- Aprovació,si s'escau, de les dues festes locals per l'any 2005 (es va acordar deixar-ho pel Ple de setembre).

3- Proposta d'acord per fer l'obra de "pavimentació dels camins del Pla de Salomons i de La Torra i millora camí­ de Gilibets,sol·licitar la subvenció corresponent i compromí­s d'Executar-la (aprovat per unanimitat).

4- Ratificació de les al.legacions al Puosc quadrienni 2004-2007(aprovat per unanimitat).

5- Ratificació de les al·legacions al Feder (aprovat per unanimitat).

6- Ratificació de la sol·licitud,en relació a la gestió directa d'un programa del canal múltiple de televisió digital local (aprovat per unanimitat).

7- Aprovació inicial,si s'escau, del pressupost municipal exercici 2004.(Aprovat per 5 vots a favor i 4 abstencions de Ciu)

- Base 15ena, retribucions i indemnitzacions de l'Alcalde i Regidors de l'Ajuntament.

Alcalde: 932,28 euros al mes sense pagues extres, en concepte de retribucions.

Regidors amb cartera Cup i Into: 100 euros al mes d' indemnització per les tasques que comporta el càrrec.(El Tinent d'Alcalde cobra el mateix que la resta de Regidors)

Per assistència a plens municipal: 36,00 euros ( indemnització que cobren tots els regidors de l'Ajuntament).

8- Propostes presentades pel grup de Ciu (es van recollir les propostes i es pendràn en consideració).

9- Proposta del grup municipal de Ciu sobre l'acabament de les obres del camp de futbol.( Ja s'han demanat les subvencions corresponents per l'acabament total d'aquesta obra).

10- Proposta presentada per Ciu sobre el sistema d'adjudicació de l'explotació del bar durant la Festa Major de Torà.(5 vots a favor d'aquesta proposta ciu i Jaume Garrabou) i 4 en contra ( Cup i Into).

El Regidor Jaume Garrabou i Viles en aquest Ple va abandonar el grup de Into i passarà a formar part del Grup Mixt, deixant les carteres que tenia assignades( sanitat, esports i ensenyament).

11- Precs i preguntes.

Font: CUP Etiquetes: ajuntament acords plenari

Ho vols compartir?


divendres 3 juliol 2020
Logina

Especials

Canvi de comarca
Gos sacrificat
fractura hidràulica (fracking)
10 més llegides

Àlbums destacats

Democràcia real
Democràcia real
16 Fotos
Eleccions
Eleccions
31 Fotos

Traductor / Translator