Polí­tica dimecres, 12 de Maig de 2004 Autor: editor

Acords Ple Municipal de maig


<< Tornar     

Acords del Ple ordinari:

1- LECTURA I APROVACIÓ,SI SZESCAU, DE L'ACTA SESSIÓ ANTERIOR

2-PRESA DE POSSESSIÓ COM A REGIDOR D'AQUEST AJUNTAMENT DEL SR.JAUME GARRABOU I VILES.

3-APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA REDACCIÓ D'UN PLA ESPECIAL URBANíSTIC PER A L'ELABORACIÓ DEL CATí€LEG DE MASIES I CASES RURALS EN Sí’L NO URBANITZABLE.

S'aprova per unanimitat sol·licitar l'ajut al DPTOP, d'acord amb la convocatòria d'una lí­nia d'ajuts publicada recentment al Diari Oficial de la Generalitat, per a poder encarregar posteriorment la redacció del Pla Especial Urbaní­stic que inclogui el catàleg de masies i edificacions en sòl no urbanitzable. L'elaboració d'aquest catàleg està previst en la Llei d'Urbanisme i s'ha de dur a terme durant aquest any. Les persones interessades en tenir més informació sobre aquesta qüestió poden demanar-nos-la i els hi farem arribar.


4-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, PRESENTADA PER CIU "SOBRE LES OBRES DEL CAMP Bí€SIC ESPORTIU".

El grup de CiU va presentar una moció demanant que "aquest Ajuntament assumeixi la responsabilitat que té, que doni explicacions davant del Ple del que ha passat" i oposant-se a que es destini una petita ajuda de la Diputació per cobrir la diferència entre l'obra prevista en el projecte i l'obra real que cal realitzar. Es va respondre que el projecte esta elaborat per l'anterior equip de govern (es va aprovar l'any 2000) , el qual presentava errors en els amidaments per un error del tècnic redactor. Es va acordar demanar un informe a un altre tècnic. La moció de CiU no es va arribar a votar.


5-DECRETS D'ALCALDIA.

Nomenament de Josep A. Vilalta com a tinent d'alcalde
Nomenament d'Antoni Molins com a membre de la Junta de Govern.


6-PRECS I PREGUNTES DELS REGIDORS

7-PRECS I PREGUNTES DEL PíšBLIC

Font: CUP Etiquetes: ajuntament acords plenari

Ho vols compartir?


diumenge, 21 de Juliol de 2024
Logina

Especials

Canvi de comarca
Gos sacrificat
fractura hidràulica (fracking)
10 més llegides

Àlbums destacats

Democràcia real
Democràcia real
16 Fotos
Eleccions
Eleccions
31 Fotos