Polí­tica dimecres 12 maig 2004 Autor: editor

Acords Ple Municipal de maig


<< Tornar     

Acords del Ple ordinari:

1- LECTURA I APROVACIÓ,SI SZESCAU, DE L'ACTA SESSIÓ ANTERIOR

2-PRESA DE POSSESSIÓ COM A REGIDOR D'AQUEST AJUNTAMENT DEL SR.JAUME GARRABOU I VILES.

3-APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA REDACCIÓ D'UN PLA ESPECIAL URBANíSTIC PER A L'ELABORACIÓ DEL CATí€LEG DE MASIES I CASES RURALS EN Sí’L NO URBANITZABLE.

S'aprova per unanimitat sol·licitar l'ajut al DPTOP, d'acord amb la convocatòria d'una lí­nia d'ajuts publicada recentment al Diari Oficial de la Generalitat, per a poder encarregar posteriorment la redacció del Pla Especial Urbaní­stic que inclogui el catàleg de masies i edificacions en sòl no urbanitzable. L'elaboració d'aquest catàleg està previst en la Llei d'Urbanisme i s'ha de dur a terme durant aquest any. Les persones interessades en tenir més informació sobre aquesta qüestió poden demanar-nos-la i els hi farem arribar.


4-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, PRESENTADA PER CIU "SOBRE LES OBRES DEL CAMP Bí€SIC ESPORTIU".

El grup de CiU va presentar una moció demanant que "aquest Ajuntament assumeixi la responsabilitat que té, que doni explicacions davant del Ple del que ha passat" i oposant-se a que es destini una petita ajuda de la Diputació per cobrir la diferència entre l'obra prevista en el projecte i l'obra real que cal realitzar. Es va respondre que el projecte esta elaborat per l'anterior equip de govern (es va aprovar l'any 2000) , el qual presentava errors en els amidaments per un error del tècnic redactor. Es va acordar demanar un informe a un altre tècnic. La moció de CiU no es va arribar a votar.


5-DECRETS D'ALCALDIA.

Nomenament de Josep A. Vilalta com a tinent d'alcalde
Nomenament d'Antoni Molins com a membre de la Junta de Govern.


6-PRECS I PREGUNTES DELS REGIDORS

7-PRECS I PREGUNTES DEL PíšBLIC

Font: CUP Etiquetes: ajuntament acords plenari

Ho vols compartir?


divendres 3 juliol 2020
Logina

Especials

Canvi de comarca
Gos sacrificat
fractura hidràulica (fracking)
10 més llegides

Àlbums destacats

Democràcia real
Democràcia real
16 Fotos
Eleccions
Eleccions
31 Fotos

Traductor / Translator