Incendi del 98 dijous, 6 de Agost de 1998 Autor: editor

Les principals resolucions adoptades pel Parlament


<< Tornar     

Polí­tica forestal
El Govern ha d'invertir 15.000 milions de pessetes (3.000 cada any) en polí­tica forestal durant els propers 5 anys segons les exigències inversores del sector i la baixa rendabiltat dels boscos. Aquesta inversió ha de cobrir també les necessitats derivades del darrer incendi.

Prevenció i extinció
El Govern redactarà un pla per grans focs en el termini d'un any i, en sis mesos, un d'homologació de les freqüències radiofòniques. El pla Infocat ha de revisar-se en sis mesos: es definirà un protocol d'actuacióo del comandament, ajuntament i ADF. També es revisaran el plans d'emergència municipal.

Bombers professionals i voluntaris
El Govern ha de fer extensible l'assegurança mèdica dels bombers professionas als voluntaris al quals ha de garantir un programa de formació obligatòria i permenent. El Govern ha de revisar el parc mòbil.

Desgravacions fiscals per als propietaris
Es reduirà al 0.01% el tipus impositiu en les escriptures que documentin préstecs i altres operacions relacionades amb els danys causats pels incendis. Es reduirà al 1% el tipus impositiu en les transmisions patrimonials oneroses de finques afectades i al 95% en les transmisions "mortis causa" de superfí­cies rústiques forestals.

Ajudes al afectats
Obrir una lí­nia d'ajudes necessaries per a que els propietaris dels boscos puguin retirar la fusta cremada. Impulsar un pla de foment de l'agroturisme a les zones cremades.

Agència privada de boscos
El Parlament insta al Govern a crear una Agència de Boscos Privada, gestionada pel Centre de la Propietat Forestal

ADF
El Govern ha de dotar de mitjans a les Agrupacions de Defensa Forestal i restituir d'immediat tot el material danyat en el darrer incendi

Canvis de gestió
La Direcció General de Medi Natural i la de Patrimoni Natural han de fusionar-se

Desenvolupament rural
Hauran de dissenyar-se i aplicar-se polí­tiques de desenvolupament rural que fomenti la presència del sector agrari i afavoreixi l'equilibri territorial.

Font: La Vanguardia Etiquetes: incendis parlament mesures

Ho vols compartir?